Rocznice

Filozofuj z kalendarium: Rocznica śmierci o. Mieczysława A. Krąpca

8 maja 2008 roku zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krąpiec – wybitny filozof i dominikanin, główny twórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej.
Twórczo i wszechstronnie rozwinął tomizm egzystencjalny – nurt filozoficzny oparty na myśli św. Tomasza z Akwinu, którą w nowy sposób – tzn. akcentujący egzystencjalny wymiar bytu – odczytał Étienne Gilson. O. Krąpiec stworzył syntezę filozoficzną, obejmującą podstawowe dziedziny filozofii, którą wyróżniało podejście mądrościowe i realistyczne. Rozumienie rzeczywistości zogniskował wokół istnienia, będącego podstawową racją realizmu ontycznego i poznawczego. Rozumienie człowieka w jego strukturze i działaniu oparł na wizji człowieka jako osoby. Stawiał filozofii zadania maksymalistyczne. Według niego jej przedmiotem jest świat bytów realnych; jej metoda polega na uniesprzecznianiu, czyli na wskazaniu takich przyczyn ostatecznych, których negacja byłaby negacją wyjaśnianych faktów. Pierwszorzędną dziedziną filozofii jest w ujęciu o. Krąpca metafizyka, rozumiana jako ogólna teoria bytu, gdzie byt pojęty jest nade wszystko jako konkret istniejący. Bez odwołania do istnienia jako podstawowej racji bytu nie można, zdaniem o. Krąpca, uprawiać metafizyki, a filozofia staje się co najwyżej mitologią lub ideologią. Dlatego metafizyka jest pierwszą wśród dyscyplin filozoficznych.
[Na postawie: Wojciech Chudy, Krąpiec Mieczysław Albert, w: Encyklopedia filozofii polskiej,
t. 1, Lublin 2011, s. 764–770.]

O. Krąpiec opowiada o swojej drodze życiowej: 

Reżyseria: Łukasz Kaczmarek, Anna Swęda. Źródło: Kanał Tv KUL na YT.


O. Krąpiec o tym, czy jest filozofia i jak ją uprawiać:


Źródło: Kanał Wydziału Filozofii KUL na YT.


Więcej materiałów na temat o. Krąpca można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (PTTA) oraz na prowadzonym przez PTTA kanale YouTube.

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Tak, to jest jeden z niewielu, autentycznie wielkich współczesnych filozofów w ogóle. Mówił prostym, jasnym, logicznym i zrozumiałym dla każdego językiem. Jak inny wielki i być może największy tzn. Arystoteles! A to jest duża sztuka, niełatwa i nie do wyuczenia/się.
    Jego filozofia, poglądy, stanowiska?! W jego przypadku to rzecz drugorzędna. Wystarczy, że mówił. Ot taki współczesny paradox. Dlatego trzeba słuchać i czytać jego koniecznie, nieustannie i z zaangażowaniem. Każdemu przyjdzie to z łatwością. Zapewniam i polecam!
    RIP

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy