Estetyka Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #Roman Ingarden 1

Ingarden
Koniec marca 1928 r. – Roman Ingarden kończy półroczne stypendium przeznaczone głównie na prace nad jego najsłynniejszym dziełem estetycznym, Das literarische Kunstwerk (O dziele literackim). Po dwumiesięczym pobycie we Fryburgu, gdzie prawie codziennie widuje się z Edmundem Husserlem i ma sposobność poznać osobiście Martina Heideggera, pobycie w Marburgu i Paryżu wraca do Lwowa do nauczania na Uniwersytecie Jana Kazimierza i w Gimnazjum Publicznym nr 2.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Ilu­stra­cja: pixabay.com

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Powyż­sze dzieł­ko RI jest naj­bar­dziej nie­zro­zu­mia­łym, jakie nasza zie­mia wyda­ła, z teo­rii lite­ra­tu­ry rzecz jasna. Dla­cze­go?! Np. RI nie był lite­ra­tu­ro­znaw­ca… A filo­zo­fem, histo­ry­kiem filo­zo­fii… Przy­naj­mniej w praktyce.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy