Estetyka Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #Roman Ingarden 1

Ingarden
Koniec marca 1928 r. – Roman Ingarden kończy półroczne stypendium przeznaczone głównie na prace nad jego najsłynniejszym dziełem estetycznym, Das literarische Kunstwerk (O dziele literackim). Po dwumiesięczym pobycie we Fryburgu, gdzie prawie codziennie widuje się z Edmundem Husserlem i ma sposobność poznać osobiście Martina Heideggera, pobycie w Marburgu i Paryżu wraca do Lwowa do nauczania na Uniwersytecie Jana Kazimierza i w Gimnazjum Publicznym nr 2.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Ilus­trac­ja: pixabay.com

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Powyższe dziełko RI jest najbardziej niezrozu­mi­ałym, jakie nasza ziemia wydała, z teorii lit­er­atu­ry rzecz jas­na. Dlaczego?! Np. RI nie był lit­er­atur­oz­naw­ca… A filo­zofem, his­to­rykiem filo­zofii… Przy­na­jm­niej w prak­tyce.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy