Konkursy

Finał XXX Olimpiady Filozoficznej – znamy harmonogram!

Już w tę sobotę 14 kwietnia w Warszawie odbędzie się finał XXX Olimpiady Filozoficznej. Tego samego dnia poznamy laureatów konkursu. „Filozofuj!” jako patron medialny OF, będzie na miejscu, by kibicować finalistom.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

W wielkim finale weźmie udzi­ał 124 miłośników mądroś­ci (pisal­iśmy o tym > tutaj), w tym aż 5 uczest­ników dwóch edy­cji Let­niej Szkoły „Filo­zo­fuj!”: Lena Bog­dańs­ka, Tomasz Det­laf, Staszek Gut (nasz kole­ga redak­cyjny), Kacper Łepec­ki, Fran­cieszek Ogidel.

Egza­min ust­ny przeprowadzany będzie w godz­i­nach od 9:00 do 15:00, nato­mi­ast zwycięzcę poz­namy około godziny 17:30.

Pon­ad­to w tym samym dniu (około godziny 16:00) zaplanowane są elim­i­nac­je do Między­nar­o­dowej Olimpiady Filo­zoficznej – infor­ma­c­je na tem­at orga­ni­za­cji elim­i­nacji do MOF dostęp­ne są tutaj.

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z har­mono­gramem, map­ką oraz kry­te­ri­a­mi oce­ny finału OF!

Redakc­ja mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” trzy­ma kciu­ki za wszys­t­kich final­istów XXX Olimpiady Filo­zoficznej!

Na miejs­cu będzie Wam kibi­cow­ał Kamil Radziszews­ki, nasz kole­ga redak­cyjny, który będzie miał dla Was ciekawe infor­ma­c­je.

Trzy­mamy kciu­ki za wszys­t­kich uczest­ników i życzymy powodzenia!

Źródło: Strona OF

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy