Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Fundacja Koherencje ogłasza konkurs stypendialny

W ramach pierwszej edycji Festiwalu Koherencje, Fundacja Koherencje uruchamiania program stypendialny dla młodego filozofa bądź filozofki oraz dwojga młodych muzyków. Część muzyczna polega na przedstawieniu maksymalnie 20-minutowego nagrania prezentującego możliwości wykonawcze artysty. Część filozoficzna natomiast skupiona jest wokół krótkiego eseju o tematyce dotyczącej głównej idei Fundacji, czyli koherencji.

Koherencje” znajdujące się w nazwie Fundacji wyrażają ogólną ideę spójności między muzyką i filozofią, która przyświeca działalności organizacji od samego początku jej istnienia. Pojęcie koherencji występuje również w innych kontekstach.

Spotkać je można np. w psychologii, gdy mowa o poczuciu koherencji (czyli wewnętrznej spójności osoby ludzkiej). W obrębie filozofii często mówi się o badaniu koherencji teorii czy stanowisk, a więc o sprawdzaniu ich niesprzeczności.

Nierzadko można również usłyszeć o tzw. koherencyjnej teorii prawdy, gdzie prawda określana jest jako twierdzenie spójne wewnętrznie oraz spójne z innymi twierdzeniami danego systemu czy nauki.

Można jednak potraktować koherencyjność szerzej i umieścić ją w kontekście spójności (nie tylko logicznych) zachodzących między różnymi obszarami kultury.

Koherencje oznaczałyby więc stosunki polegające na wzajemnej zgodzie i uzupełnianiu się, na mówieniu dwoma językami, które jednak są do siebie w zadziwiający sposób podobne.

Proponujemy kandydatom zgłaszającym eseje zastanowić się nad różnymi aspektami koherencji, nad kierunkiem i celem dążenia do koherencji, a więc nad tym, czy uzgadnianie prowadzi do ujednolicenia i zniwelowania wszelkich różnic czy jest to zgoda różnice zachowująca?

Wartą namysłu może się również okazać kwestia, czy idea spójności (także spójności logicznej), jak również – w aspekcie procesualnym – uzgadniania jest w ogóle wartościowa.

Innymi słowy: czy to, co niespójne ma rację bytu? Być może bowiem – w myśl niemałej części filozofii współczesnej – lepsze od zgody jest poróżnienie.

Opracowanie: Fundacja Koherencje


Regulamin konkursu:

Regulamin-konkursu

Formularz zgłoszeniowy: KLIKNIJ TUTAJ


: fundacja@koherencje.pl
: Fundacja Koherencje na Facebooku

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy