Akcje Edukacja filozoficzna Ogłoszenia Wsparli nas

Galeria Chwały Mecenasów książki „Filozofuj z dziećmi 2”

galeria chwały
Oto lista darczyńców w drugiej części projektu „Filozofuj z dziećmi". Jesteście prawdziwymi mecenasami edukacji filozoficznej w Polsce. Chwała Wam za tak szlachetne działania!

 

Wiel­ce Czci­god­ni Mece­na­so­wie Filo­zo­fii, któ­rzy wspar­li wyda­nie „Filo­zo­fuj z dziec­mi 2″:

 

W.Cz. mec. fil. Karo­li­na Milewska 

W.Cz. mec. fil. Kamila 

W.Cz. mec. fil. Justyna 

W.Cz. mec. fil. Damian Kaczmarek 

W.Cz. mec. fil. Artur Wierzbicki 

W.Cz. mec. fil. Elż­bie­ta Przywarta 

W.Cz. mec. fil. Alek­san­dra Nowicka 

W.Cz. mec. fil. Patry­cja Szczepanik 

W.Cz. mec. fil. Alek­san­der Maśluk 

W.Cz. mec. fil. Kata­rzy­na Mikołajka 

W.Cz. mec. fil. Kata­rzya J‑B

W.Cz. mec. fil. Maria Bartkowska 

W.Cz. mec. fil. Ali­na Nizinaka 

W.Cz. mec. fil. Paweł Mościcki 

W.Cz. mec. fil. Ire­na Moszczyńska 

W.Cz. mec. fil. Kin­ga Wójcikowska-Rak 

W.Cz. mec. fil. Wie­sław Mariański 

W.Cz. mec. fil. Michał Adamczyk 

W.Cz. mec. fil. Emi­lia W 

W.Cz. mec. fil. Seba­stian Cz 

W.Cz. mec. fil. Anna Golędzinowska 

W.Cz. mec. fil. Ewelina 

W.Cz. mec. fil. Nata­lia Kotomska 

W.Cz. mec. fil. Moni­ka Barańska 

W.Cz. mec. fil. anna maria pawłowska 

W.Cz. mec. fil. Bożena 

W.Cz. mec. fil. Anna Czajka 

W.Cz. mec. fil. Kry­sty­na i Leszek Nawrotowie 

W.Cz. mec. fil. Mag­da­le­na Hruszwicka 

W.Cz. mec. fil. Mał­go­rza­ta Dopierała 

W.Cz. mec. fil. Paweł Łowczak 

W.Cz. mec. fil. Wero­ni­ka Ambroziak 

W.Cz. mec. fil. Ani­ta Streich 

W.Cz. mec. fil. Karo­li­na Uznańska-Półbrat 

W.Cz. mec. fil. Anna Kowal 

W.Cz. mec. fil. Marcin 

W.Cz. mec. fil. Anna 

W.Cz. mec. fil. Doro­ta Grzegorzek 

W.Cz. mec. fil. Grze­gorz Burtan 

W.Cz. mec. fil. Ane­ta Plewa 

W.Cz. mec. fil. Adam Hutnikiewicz 

W.Cz. mec. fil. Joan­na Szymborska 

W.Cz. mec. fil. Łukasz Justyński 

W.Cz. mec. fil. Piotr Warych 

W.Cz. mec. fil. Anna Kosmowska 

W.Cz. mec. fil. Szy­mon Windak 

W.Cz. mec. fil. Moni­ka Strzeżyk 

W.Cz. mec. fil. Urszula 

W.Cz. mec. fil. Mał­go­rza­ta Korzeniowska 

W.Cz. mec. fil. Karo­li­na Górska 

W.Cz. mec. fil. Paweł Polak 

W.Cz. mec. fil. Karo­li­na Wodecka 

W.Cz. mec. fil. LILA BITSON 

W.Cz. mec. fil. Michał Trzęsimiech 

W.Cz. mec. fil. Yau­hen Hrynevich 

W.Cz. mec. fil. Ali­cja Pawlak 

W.Cz. mec. fil. Jan Biedny 

W.Cz. mec. fil. Joan­na Fedyna 

W.Cz. mec. fil. Kami­la Tka­czyk — Struk 

W.Cz. mec. fil. Dag­ma­ra Micha­łow­ska Gudala 

W.Cz. mec. fil. Joan­na Franaszek 

W.Cz. mec. fil. Paweł Serewko 

W.Cz. mec. fil. Mal­wi­na Matysiuk 

W.Cz. mec. fil. Miłosz Herka 

W.Cz. mec. fil. Aga­ta Kowalska 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Łupkowska 

W.Cz. mec. fil. Filip Jach 

W.Cz. mec. fil. Doro­ta Kołodziej-Karcz 

W.Cz. mec. fil. Mar­ta Szymczyk 

W.Cz. mec. fil. Jakub Karczewski 

W.Cz. mec. fil. Anna Jurek 

W.Cz. mec. fil. Mag­da­le­na Przybycien 

W.Cz. mec. fil. Magda 

W.Cz. mec. fil. Marta 

W.Cz. mec. fil. Anna Czaplińska 

W.Cz. mec. fil. Sła­wo­mir Drelich 

W.Cz. mec. fil. Elż­bie­ta Habało 

W.Cz. mec. fil. Alek­san­dra Lewandowska 

W.Cz. mec. fil. Tomasz Wojtasik 

W.Cz. mec. fil. Mał­go­rza­ta Groszkowska 

W.Cz. mec. fil. Seba­stian Godlewski 

W.Cz. mec. fil. Iza­be­la Nawrot 

W.Cz. mec. fil. Mela­nia Dominiak 

W.Cz. mec. fil. Boże­na Stefaniak 

W.Cz. mec. fil. Mag­da K 

W.Cz. mec. fil. Mar­ta Prusiecka 

W.Cz. mec. fil. Ali­cja Sarniak 

W.Cz. mec. fil. Aga­ta Kania 

W.Cz. mec. fil. Beata Małecka-Tepicht 

W.Cz. mec. fil. Boże­na Będzińska-Wosik 

W.Cz. mec. fil. Krzysz­tof S. Matejak 

W.Cz. mec. fil. Aga­ta Ośmia­łow­ska Brzostowska 

W.Cz. mec. fil. Zofia Przystup 

W.Cz. mec. fil. Mał­go­rza­ta Kamieniecka 

W.Cz. mec. fil. Danu­ta Szymańska 

W.Cz. mec. fil. mar­ta gontarska 

W.Cz. mec. fil. Elwi­ra Białek-Kaźmierczak 

W.Cz. mec. fil. Joanna 

W.Cz. mec. fil. Joan­na Luc 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Rejniak-Majewska 

W.Cz. mec. fil. Woj­ciech Bederski 

W.Cz. mec. fil. Emi­lia Kaczmarek 

W.Cz. mec. fil. Doro­ta Małysz 

W.Cz. mec. fil. Joan­na Hejman 

W.Cz. mec. fil. Woj­ciech Kowalski 

W.Cz. mec. fil. Agnieszka 

W.Cz. mec. fil. Adam Gawryla 

W.Cz. mec. fil. Anna Buchmiet 

W.Cz. mec. fil. Marzena 

W.Cz. mec. fil. Emilia 

W.Cz. mec. fil. Mar­ty­na Manuszewska 

W.Cz. mec. fil. Kata­rzy­na Sikora 

W.Cz. mec. fil. Krzysz­tof Otto 

W.Cz. mec. fil. Ewe­li­na Czujko-Moszyk 

W.Cz. mec. fil. Milosz 

W.Cz. mec. fil. Alek­san­dra Majka 

W.Cz. mec. fil. Jaro­sław Buliński 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Jankiewicz 

W.Cz. mec. fil. Zofia Lecyk-Leszczyńska 

W.Cz. mec. fil. Mał­go­rza­ta Kamińska 

W.Cz. mec. fil. Artur Zborowski 

W.Cz. mec. fil. Marze­na Tyl 

W.Cz. mec. fil. Kata­rzy­na Stachowska 

W.Cz. mec. fil. DOROTA KARCZ-GOLEBNIAK 

W.Cz. mec. fil. Kata­rzy­na Pawełczyk 

W.Cz. mec. fil. Moni­ka Dragan 

W.Cz. mec. fil. Artur Dzierkowski 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Łabecka 

W.Cz. mec. fil. Kata­rzy­na Jacolik-Gmurczyk 

W.Cz. mec. fil. Adam Joachimiak 

W.Cz. mec. fil. Anna Niewiarowska 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Maciąg-Fiedler 

W.Cz. mec. fil. Radek Janicki 

W.Cz. mec. fil. Han­na Paszkowska 

W.Cz. mec. fil. Jolan­ta Rosińska 

W.Cz. mec. fil. Seba­stian Szulc 

W.Cz. mec. fil. Kry­sty­na Olejniczak 

W.Cz. mec. fil. Iwo­na Wojtaszek 

W.Cz. mec. fil. Jakub Sztejnwald 

W.Cz. mec. fil. Mał­go­rza­ta Dębicka 

W.Cz. mec. fil. Max Cegielski 

W.Cz. mec. fil. Sto­wa­rzy­sze­nie MAGNOLIA 

W.Cz. mec. fil. Mar­cin Szymański 

W.Cz. mec. fil. Dariusz Pawłowski 

W.Cz. mec. fil. Aga­ta Żbikowska 

W.Cz. mec. fil. Piotr Kopka 

W.Cz. mec. fil. Elż­bie­ta Niewiarowska 

W.Cz. mec. fil. Rena­ta Nie­wia­row­ska, Michał Niewiarowski 

W.Cz. mec. fil. Nata­lia Guzowska 

W.Cz. mec. fil. KRZYSZTOF NAWROT 

W.Cz. mec. fil. Mar­cin Michalik 

W.Cz. mec. fil. Krzysz­tof Rojek 

W.Cz. mec. fil. Ali­cja Pietras 

W.Cz. mec. fil. Bogu­sław Kałuski 

W.Cz. mec. fil. Kin­ga Willim 

W.Cz. mec. fil. Ewa Kostoń 

W.Cz. mec. fil. Asia 

W.Cz. mec. fil. Beata Bożejewicz 

W.Cz. mec. fil. Michał Hybiński 

W.Cz. mec. fil. Mar­cin Zdrenka 

W.Cz. mec. fil. Michał Marek 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Puta 

W.Cz. mec. fil. Igna­cy Szczeniowski 

W.Cz. mec. fil. Mag­da­le­na Kogut 

W.Cz. mec. fil. Dawid Sworowski 

W.Cz. mec. fil. Justy­na Suchecka 

W.Cz. mec. fil. Tomasz Sroka 

W.Cz. mec. fil. Sła­wo­mir Patejuk 

W.Cz. mec. fil. Aga­ta Brązert 

W.Cz. mec. fil. Anna Dabrowska-Marks 

W.Cz. mec. fil. Tomasz Rejzdrowicz 

W.Cz. mec. fil. Anna Bober 

W.Cz. mec. fil. Zofia Bachleda 

W.Cz. mec. fil. Karol Majewski 

W.Cz. mec. fil. Karo­li­na Przegiętka 

W.Cz. mec. fil. Mar­ta Górska 

W.Cz. mec. fil. Ewa Grabowska 

W.Cz. mec. fil. Seba­stian Łasaj 

W.Cz. mec. fil. AlexP 

W.Cz. mec. fil. Michał Naczyński 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Puga 

W.Cz. mec. fil. Piotr Nowak 

W.Cz. mec. fil. Daniel Mccrea 

W.Cz. mec. fil. Łucja Wróblewska-Piotrowicz 

W.Cz. mec. fil. Jadwi­ga Majewska 

W.Cz. mec. fil. Prze­mek Staroń 

W.Cz. mec. fil. Joan­na Rosińska 

W.Cz. mec. fil. Kampus.nowaedukacja

W.Cz. mec. fil. Aga­ta Wawer 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy