Akcje Edukacja filozoficzna Ogłoszenia Wsparli nas

Galeria Chwały Mecenasów książki „Filozofuj z dziećmi 2”

galeria chwały
Oto lista darczyńców w drugiej części projektu „Filozofuj z dziećmi". Jesteście prawdziwymi mecenasami edukacji filozoficznej w Polsce. Chwała Wam za tak szlachetne działania!

 

Wiel­ce Czci­god­ni Mece­na­so­wie Filo­zo­fii, któ­rzy wspar­li wyda­nie „Filo­zo­fuj z dziec­mi 2″:

 

W.Cz. mec. fil. Karo­li­na Milewska 

W.Cz. mec. fil. Kamila 

W.Cz. mec. fil. Justyna 

W.Cz. mec. fil. Damian Kaczmarek 

W.Cz. mec. fil. Artur Wierzbicki 

W.Cz. mec. fil. Elż­bie­ta Przywarta 

W.Cz. mec. fil. Alek­san­dra Nowicka 

W.Cz. mec. fil. Patry­cja Szczepanik 

W.Cz. mec. fil. Alek­san­der Maśluk 

W.Cz. mec. fil. Kata­rzy­na Mikołajka 

W.Cz. mec. fil. Kata­rzya J‑B

W.Cz. mec. fil. Maria Bartkowska 

W.Cz. mec. fil. Ali­na Nizinaka 

W.Cz. mec. fil. Paweł Mościcki 

W.Cz. mec. fil. Ire­na Moszczyńska 

W.Cz. mec. fil. Kin­ga Wójcikowska-Rak 

W.Cz. mec. fil. Wie­sław Mariański 

W.Cz. mec. fil. Michał Adamczyk 

W.Cz. mec. fil. Emi­lia W 

W.Cz. mec. fil. Seba­stian Cz 

W.Cz. mec. fil. Anna Golędzinowska 

W.Cz. mec. fil. Ewelina 

W.Cz. mec. fil. Nata­lia Kotomska 

W.Cz. mec. fil. Moni­ka Barańska 

W.Cz. mec. fil. anna maria pawłowska 

W.Cz. mec. fil. Bożena 

W.Cz. mec. fil. Anna Czajka 

W.Cz. mec. fil. Kry­sty­na i Leszek Nawrotowie 

W.Cz. mec. fil. Mag­da­le­na Hruszwicka 

W.Cz. mec. fil. Mał­go­rza­ta Dopierała 

W.Cz. mec. fil. Paweł Łowczak 

W.Cz. mec. fil. Wero­ni­ka Ambroziak 

W.Cz. mec. fil. Ani­ta Streich 

W.Cz. mec. fil. Karo­li­na Uznańska-Półbrat 

W.Cz. mec. fil. Anna Kowal 

W.Cz. mec. fil. Marcin 

W.Cz. mec. fil. Anna 

W.Cz. mec. fil. Doro­ta Grzegorzek 

W.Cz. mec. fil. Grze­gorz Burtan 

W.Cz. mec. fil. Ane­ta Plewa 

W.Cz. mec. fil. Adam Hutnikiewicz 

W.Cz. mec. fil. Joan­na Szymborska 

W.Cz. mec. fil. Łukasz Justyński 

W.Cz. mec. fil. Piotr Warych 

W.Cz. mec. fil. Anna Kosmowska 

W.Cz. mec. fil. Szy­mon Windak 

W.Cz. mec. fil. Moni­ka Strzeżyk 

W.Cz. mec. fil. Urszula 

W.Cz. mec. fil. Mał­go­rza­ta Korzeniowska 

W.Cz. mec. fil. Karo­li­na Górska 

W.Cz. mec. fil. Paweł Polak 

W.Cz. mec. fil. Karo­li­na Wodecka 

W.Cz. mec. fil. LILA BITSON 

W.Cz. mec. fil. Michał Trzęsimiech 

W.Cz. mec. fil. Yau­hen Hrynevich 

W.Cz. mec. fil. Ali­cja Pawlak 

W.Cz. mec. fil. Jan Biedny 

W.Cz. mec. fil. Joan­na Fedyna 

W.Cz. mec. fil. Kami­la Tka­czyk — Struk 

W.Cz. mec. fil. Dag­ma­ra Micha­łow­ska Gudala 

W.Cz. mec. fil. Joan­na Franaszek 

W.Cz. mec. fil. Paweł Serewko 

W.Cz. mec. fil. Mal­wi­na Matysiuk 

W.Cz. mec. fil. Miłosz Herka 

W.Cz. mec. fil. Aga­ta Kowalska 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Łupkowska 

W.Cz. mec. fil. Filip Jach 

W.Cz. mec. fil. Doro­ta Kołodziej-Karcz 

W.Cz. mec. fil. Mar­ta Szymczyk 

W.Cz. mec. fil. Jakub Karczewski 

W.Cz. mec. fil. Anna Jurek 

W.Cz. mec. fil. Mag­da­le­na Przybycien 

W.Cz. mec. fil. Magda 

W.Cz. mec. fil. Marta 

W.Cz. mec. fil. Anna Czaplińska 

W.Cz. mec. fil. Sła­wo­mir Drelich 

W.Cz. mec. fil. Elż­bie­ta Habało 

W.Cz. mec. fil. Alek­san­dra Lewandowska 

W.Cz. mec. fil. Tomasz Wojtasik 

W.Cz. mec. fil. Mał­go­rza­ta Groszkowska 

W.Cz. mec. fil. Seba­stian Godlewski 

W.Cz. mec. fil. Iza­be­la Nawrot 

W.Cz. mec. fil. Mela­nia Dominiak 

W.Cz. mec. fil. Boże­na Stefaniak 

W.Cz. mec. fil. Mag­da K 

W.Cz. mec. fil. Mar­ta Prusiecka 

W.Cz. mec. fil. Ali­cja Sarniak 

W.Cz. mec. fil. Aga­ta Kania 

W.Cz. mec. fil. Beata Małecka-Tepicht 

W.Cz. mec. fil. Boże­na Będzińska-Wosik 

W.Cz. mec. fil. Krzysz­tof S. Matejak 

W.Cz. mec. fil. Aga­ta Ośmia­łow­ska Brzostowska 

W.Cz. mec. fil. Zofia Przystup 

W.Cz. mec. fil. Mał­go­rza­ta Kamieniecka 

W.Cz. mec. fil. Danu­ta Szymańska 

W.Cz. mec. fil. mar­ta gontarska 

W.Cz. mec. fil. Elwi­ra Białek-Kaźmierczak 

W.Cz. mec. fil. Joanna 

W.Cz. mec. fil. Joan­na Luc 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Rejniak-Majewska 

W.Cz. mec. fil. Woj­ciech Bederski 

W.Cz. mec. fil. Emi­lia Kaczmarek 

W.Cz. mec. fil. Doro­ta Małysz 

W.Cz. mec. fil. Joan­na Hejman 

W.Cz. mec. fil. Woj­ciech Kowalski 

W.Cz. mec. fil. Agnieszka 

W.Cz. mec. fil. Adam Gawryla 

W.Cz. mec. fil. Anna Buchmiet 

W.Cz. mec. fil. Marzena 

W.Cz. mec. fil. Emilia 

W.Cz. mec. fil. Mar­ty­na Manuszewska 

W.Cz. mec. fil. Kata­rzy­na Sikora 

W.Cz. mec. fil. Krzysz­tof Otto 

W.Cz. mec. fil. Ewe­li­na Czujko-Moszyk 

W.Cz. mec. fil. Milosz 

W.Cz. mec. fil. Alek­san­dra Majka 

W.Cz. mec. fil. Jaro­sław Buliński 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Jankiewicz 

W.Cz. mec. fil. Zofia Lecyk-Leszczyńska 

W.Cz. mec. fil. Mał­go­rza­ta Kamińska 

W.Cz. mec. fil. Artur Zborowski 

W.Cz. mec. fil. Marze­na Tyl 

W.Cz. mec. fil. Kata­rzy­na Stachowska 

W.Cz. mec. fil. DOROTA KARCZ-GOLEBNIAK 

W.Cz. mec. fil. Kata­rzy­na Pawełczyk 

W.Cz. mec. fil. Moni­ka Dragan 

W.Cz. mec. fil. Artur Dzierkowski 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Łabecka 

W.Cz. mec. fil. Kata­rzy­na Jacolik-Gmurczyk 

W.Cz. mec. fil. Adam Joachimiak 

W.Cz. mec. fil. Anna Niewiarowska 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Maciąg-Fiedler 

W.Cz. mec. fil. Radek Janicki 

W.Cz. mec. fil. Han­na Paszkowska 

W.Cz. mec. fil. Jolan­ta Rosińska 

W.Cz. mec. fil. Seba­stian Szulc 

W.Cz. mec. fil. Kry­sty­na Olejniczak 

W.Cz. mec. fil. Iwo­na Wojtaszek 

W.Cz. mec. fil. Jakub Sztejnwald 

W.Cz. mec. fil. Mał­go­rza­ta Dębicka 

W.Cz. mec. fil. Max Cegielski 

W.Cz. mec. fil. Sto­wa­rzy­sze­nie MAGNOLIA 

W.Cz. mec. fil. Mar­cin Szymański 

W.Cz. mec. fil. Dariusz Pawłowski 

W.Cz. mec. fil. Aga­ta Żbikowska 

W.Cz. mec. fil. Piotr Kopka 

W.Cz. mec. fil. Elż­bie­ta Niewiarowska 

W.Cz. mec. fil. Rena­ta Nie­wia­row­ska, Michał Niewiarowski 

W.Cz. mec. fil. Nata­lia Guzowska 

W.Cz. mec. fil. KRZYSZTOF NAWROT 

W.Cz. mec. fil. Mar­cin Michalik 

W.Cz. mec. fil. Krzysz­tof Rojek 

W.Cz. mec. fil. Ali­cja Pietras 

W.Cz. mec. fil. Bogu­sław Kałuski 

W.Cz. mec. fil. Kin­ga Willim 

W.Cz. mec. fil. Ewa Kostoń 

W.Cz. mec. fil. Asia 

W.Cz. mec. fil. Beata Bożejewicz 

W.Cz. mec. fil. Michał Hybiński 

W.Cz. mec. fil. Mar­cin Zdrenka 

W.Cz. mec. fil. Michał Marek 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Puta 

W.Cz. mec. fil. Igna­cy Szczeniowski 

W.Cz. mec. fil. Mag­da­le­na Kogut 

W.Cz. mec. fil. Dawid Sworowski 

W.Cz. mec. fil. Justy­na Suchecka 

W.Cz. mec. fil. Tomasz Sroka 

W.Cz. mec. fil. Sła­wo­mir Patejuk 

W.Cz. mec. fil. Aga­ta Brązert 

W.Cz. mec. fil. Anna Dabrowska-Marks 

W.Cz. mec. fil. Tomasz Rejzdrowicz 

W.Cz. mec. fil. Anna Bober 

W.Cz. mec. fil. Zofia Bachleda 

W.Cz. mec. fil. Karol Majewski 

W.Cz. mec. fil. Karo­li­na Przegiętka 

W.Cz. mec. fil. Mar­ta Górska 

W.Cz. mec. fil. Ewa Grabowska 

W.Cz. mec. fil. Seba­stian Łasaj 

W.Cz. mec. fil. AlexP 

W.Cz. mec. fil. Michał Naczyński 

W.Cz. mec. fil. Agniesz­ka Puga 

W.Cz. mec. fil. Piotr Nowak 

W.Cz. mec. fil. Daniel Mccrea 

W.Cz. mec. fil. Łucja Wróblewska-Piotrowicz 

W.Cz. mec. fil. Jadwi­ga Majewska 

W.Cz. mec. fil. Prze­mek Staroń 

W.Cz. mec. fil. Joan­na Rosińska 

W.Cz. mec. fil. Kampus.nowaedukacja

W.Cz. mec. fil. Aga­ta Wawer 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy