Galeria Cytatów

Galeria cytatów #1: Spinoza o potrzebie rozumienia

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zaś zbadać to, co wchodzi w zakres tej nau­ki, bez uprzedzenia, jak to czyn­imy w dziedzinie matem­aty­ki, starałem się usil­nie o to, aby ludz­kich postęp­ków nie wyśmiewać, nie opłaki­wać i nie potępi­ać, lecz je rozu­mieć.

Baruch de Spin­oza, Trak­tat poli­ty­czny, przeł. I. Halpern, Warsza­wa 1998, rozdz. 1, par. 4, s. 24.

Grafi­ka: Mal­wina Adaszek

 Uważa­cie jak­iś cytat filo­zoficzny za ciekawy, ważny lub Wam blis­ki? Prześli­j­cie go nam na adres: redakcja@filozofuj.eu! Razem będziemy budować „Galer­ię cytatów”. Koniecznie poda­j­cie dokładne źródło cytatu. Staramy się tworzyć rzetel­ny ser­wis.  

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy