Galeria Cytatów

Galeria cytatów #10: William James o ludzkim nieszczęściu

Nie ma bardziej nieszczęśli­wego człowieka niż ten, którego jedynym nawykiem jest niezde­cy­dowanie i zapale­nie każdego cygara, wyp­icie każdej fil­iżan­ki kawy, codzi­en­ny czas pobud­ki i układa­nia się do snu, rozpoczy­nanie każdego eta­pu pra­cy są dla niego przed­mio­ta­mi osob­nej woli­ty­wnej delib­er­acji.

Oryg.: There is no more mis­er­able human being than one in whom noth­ing is habit­u­al but inde­ci­sion, and for whom the light­ing of every cig­ar, the drink­ing of every cup, the time of ris­ing and going to bed every day, and the begin­ning of every bit of work, are sub­jects of express voli­tion­al delib­er­a­tion.

William James, The Prin­ci­ples of Psy­chol­o­gy, vol. 1, ch. 4, 1890, p. 122.

Grafi­ka: Mal­wina Adaszek

Cytat znalazł i wybrał: Robert Kryńs­ki

 Uważa­cie jak­iś cytat filo­zoficzny za ciekawy, ważny lub Wam blis­ki? Prześli­j­cie go nam na adres: redakcja@filozofuj.eu! Razem będziemy budować „Galer­ię cytatów”. Koniecznie poda­j­cie dokładne źródło cytatu. Staramy się tworzyć rzetel­ny ser­wis.  

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy