Galeria Cytatów

Galeria cytatów #10: William James o ludzkim nieszczęściu

Zapisz się do naszego newslettera

Nie ma bardziej nieszczęśli­wego człowieka niż ten, którego jedynym nawykiem jest niezde­cy­dowanie i zapale­nie każdego cygara, wyp­icie każdej fil­iżan­ki kawy, codzi­en­ny czas pobud­ki i układa­nia się do snu, rozpoczy­nanie każdego eta­pu pra­cy są dla niego przed­mio­ta­mi osob­nej woli­ty­wnej delib­er­acji.

Oryg.: There is no more mis­er­able human being than one in whom noth­ing is habit­u­al but inde­ci­sion, and for whom the light­ing of every cig­ar, the drink­ing of every cup, the time of ris­ing and going to bed every day, and the begin­ning of every bit of work, are sub­jects of express voli­tion­al delib­er­a­tion.

William James, The Prin­ci­ples of Psy­chol­o­gy, vol. 1, ch. 4, 1890, p. 122.

Grafi­ka: Mal­wina Adaszek

Cytat znalazł i wybrał: Robert Kryńs­ki

 Uważa­cie jak­iś cytat filo­zoficzny za ciekawy, ważny lub Wam blis­ki? Prześli­j­cie go nam na adres: redakcja@filozofuj.eu! Razem będziemy budować „Galer­ię cytatów”. Koniecznie poda­j­cie dokładne źródło cytatu. Staramy się tworzyć rzetel­ny ser­wis.  

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy