Galeria Cytatów

Galeria cytatów #3: Kartezjusz i jego cogito

Zapisz się do naszego newslettera

Myślę, więc jestem. [Oryg. fr. Je pen­se, donc je suis, łac. Cogi­to ergo sum]

René Descar­tes, Roz­pra­wa o meto­dzie, Kęty: Antyk, 2002, s. 32.

Gra­fi­ka: Mal­wi­na Adaszek

 Uwa­ża­cie jakiś cytat filo­zo­ficz­ny za cie­ka­wy, waż­ny lub Wam bli­ski? Prze­ślij­cie go nam na adres: redakcja@filozofuj.eu! Razem będzie­my budo­wać „Gale­rię cyta­tów”. Koniecz­nie podaj­cie dokład­ne źró­dło cyta­tu. Sta­ra­my się two­rzyć rze­tel­ny serwis. 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Gdy mia­łam oko­ło 11 lat lubi­łam sie­dzieć sama w dużym salo­nie zamknię­ta i po cichu coś kom­bi­no­wa­łam .Raz przy­szły mi takie same myśli .Sie­dzę patrze na dło­nie i mówię hmm jestem bo czu­je że widzę te dło­nie ‚to zna­czy że ja jako isto­ta jestem 🙂 i tu przy­szła inna myśl a co było­by jak mnie nie było ‚co wte­dy czu­łam­by i tu nagdle taki strach ‚to tyl­ko po przez smierć mozna poznac .Ucie­kłam z tego sta­nu czu­je to zna­czy że jetem .Kil­ka lat pózniej pozna­łam Kor­te­ziu­sza odza­ru jego pokocjhałam

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy