Wsparli nas

Galeria patronów Patronite

Przed­staw­iamy listę dar­czyńców, którzy zostali patron­a­mi „Filo­zo­fuj!” na por­talu Patronite.pl. Oto oni!

Tadeusz Chelkowski

Tomasz Stępiński

Slavo Szcześniak

Łukasz Rojek

Błażej Brożyna

Jędrzej Pawlaczyk

Alicja Pietras

Alicja Neumann

Dominika Szafran

Jarosław Spychała

Stanisław Bajkowski

Szymon Arabas

Maria Flacha

Oktawia Poprawska

Jozef Zon

 

 

Serdecznie dzięku­je­my!


Chcesz wesprzeć pop­u­laryza­cję filo­zofii? Zostań naszym patronem!
Chce­my prze­jść z ama­torskiego, pasjonack­iego mod­elu funkcjonowa­nia (rob­o­ta po pra­cy) na pro­fesjon­al­ny. Mamy wiele ciekawych pomysłów na pop­u­laryza­cję naszej umiłowanej dziedziny wiedzy, ale potrze­bu­je­my na to środ­ków. Chce­my, żeby dostęp do naszego cza­sopis­ma pozostał bezpłat­ny. Dzię­ki Wasze­mu wspar­ciu będzie to możli­we.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy