Wsparli nas

Galeria patronów Patronite

Przed­staw­iamy listę dar­czyńców, którzy zostali patron­a­mi „Filo­zo­fuj!” na por­talu Patronite.pl. Oto oni!

Tadeusz Chelkowski

Tomasz Stępiński

Slavo Szcześniak

Łukasz Rojek

Błażej Brożyna

Jędrzej Pawlaczyk

Alicja Pietras

Alicja Neumann

Dominika Szafran

Jarosław Spychała

Stanisław Bajkowski

Szymon Arabas

 

Serdecznie dzięku­je­my!


Chcesz wesprzeć pop­u­laryza­cję filo­zofii? Zostań naszym patronem!
Chce­my prze­jść z ama­torskiego, pasjonack­iego mod­elu funkcjonowa­nia (rob­o­ta po pra­cy) na pro­fesjon­al­ny. Mamy wiele ciekawych pomysłów na pop­u­laryza­cję naszej umiłowanej dziedziny wiedzy, ale potrze­bu­je­my na to środ­ków. Chce­my, żeby dostęp do naszego cza­sopis­ma pozostał bezpłat­ny. Dzię­ki Wasze­mu wspar­ciu będzie to możli­we.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy