Radio Sonda uliczna

Gdańska sonda uliczna na temat uchodźców

Zapisz się do naszego newslettera

We współ­pra­cy z Radiem Mors przy­go­to­wa­li­śmy son­dę ulicz­ną na temat uchodź­ców i mul­ti­kul­tu­ra­li­zmu. Zosta­ła ona prze­pro­wa­dzo­na wśród miesz­kań­ców Gdań­ska.


radioMors

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy