Edukacja filozoficzna Studia filozoficzne

Gdzie na studia filozoficzne? Zestawienie 2018

Drodzy Maturzyści, przed Wami decyzja, co studiować. Jesteśmy przekonani, że filozofia to dobry wybór. Dla tych, którzy rozważają jej studiowanie, przygotowaliśmy krztynę pożytecznych informacji: listę ośrodków filozofii w Polsce wraz z adresami ich stron internetowych i skrzynek mailowych.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Insty­tut Filo­zofii Akademii Igna­tianum w Krakowie
 ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii
 filozofia@ignatianum.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii i Socjologii Uni­w­er­syte­tu Ped­a­gog­icznego im. KEN w Krakowie
 ifis.up.krakow.pl
 ifis@up.krakow.pl

Insty­tut Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego
 ifsid.ug.edu.pl
ifis@univ.gda.pl

Insty­tut Filo­zofii Akademii im. Jana Dłu­gosza w Częs­to­chowie
 ifsp.ajd.czest.pl
 ifsp@ajd.czest.pl

Insty­tut Filo­zofii Chrześ­ci­jańskiej Papieskiego Wydzi­ału Teo­log­icznego we Wrocław­iu
 pwt.wroc.pl/filozofia
 pwt@pwt.wroc.pl

Insty­tut Filo­zofii Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II
 filozofia.kul.pl
 filozofia@kul.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu
 filozof.amu.edu.pl
 filozof@amu.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego w Krakowie
 filozofia.uj.edu.pl
 m.wicher@iphils.uj.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Kaz­imierza Wielkiego w Byd­goszczy
 filozofia.ukw.edu.pl
 ifukw@ukw.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego
 filozof.uni.lodz.pl
filozofia@filozof.uni.lodz.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublin­ie
 filozofia.umcs.lublin.pl
 instfil@bacon.umcs.lublin.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu
 filozofia.umk.pl
filozofia@umk.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Opol­skiego
 filozofia.uni.opole.pl
 filozofia@uni.opole.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Rzes­zowskiego
 ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/instytut-filozofii
 sekinfil@univ.rzeszow.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego
 filozofia.whus.pl
 filozof@univ.szczecin.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach
 filozofia.us.edu.pl
 if.wns@us.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie
 uwm.edu.pl/filozofia
 sekretariat-if@uwm.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego
 filozofia.uw.edu.pl
 a.chybinska@uw.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego
 filozofia.uni.wroc.pl
 wns.if@uwr.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego
 ifil.uz.zgora.pl
 Sekretariat@ifil.uz.zgora.pl

Kat­e­dra Filo­zofii i Ety­ki Uni­w­er­syte­tu w Białym­stoku
 filozofiaietyka.uwb.edu.pl
 filozofiaietyka@uwb.edu.pl

Wydzi­ał Filo­zoficzny Uni­w­er­syte­tu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 filozofia.upjp2.edu.pl
 wf@upjp2.edu.pl

Wydzi­ał Filo­zofii Chrześ­ci­jańskiej Uni­w­er­syte­tu Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w Warsza­w­ie
 wfch.uksw.edu.pl
 wfch@uksw.edu.pl

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy