Edukacja filozoficzna Studia filozoficzne

Gdzie na studia filozoficzne? Zestawienie 2020

gdzie na studia filozoficzne? gdzie można studiować filozofię? filozofia w roku 2019 2020
Drodzy Maturzyści, niebawem przed Wami decyzja, co studiować. Jesteśmy przekonani, że filozofia to dobry wybór. Dla tych, którzy rozważają jej studiowanie, przygotowaliśmy krztynę pożytecznych informacji: listę ośrodków filozofii w Polsce wraz z adresami ich stron internetowych i skrzynek mailowych.

Zapisz się do naszego newslettera

Insty­tut Filo­zofii Akademii Igna­tianum w Krakowie
ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii2
filozofia@ignatianum.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii i Socjologii Uni­w­er­syte­tu Ped­a­gog­icznego im. KEN w Krakowie
ifis.up.krakow.pl
ifis@up.krakow.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego
ifsid.ug.edu.pl
ifis@univ.gda.pl

Kat­e­dra Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu  Human­isty­czno-Przy­rod­niczego im. Jana Dłu­gosza w Częs­to­chowie
whum.cow1@ujd.edu.pl
ifsp.ajd.czest.pl

Insty­tut Filo­zofii Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II
filozofia.kul.pl
filozofia@kul.pl

Wydzi­ał Filo­zoficzny Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu
filozofia.amu.edu.pl
filozof@amu.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu  Jagiel­lońskiego w Krakowie
filozofia.uj.edu.pl
m.wicher@uj.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Kaz­imierza Wielkiego w Byd­goszczy
filozofia.ukw.edu.pl
ifukw@ukw.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego
filozof.uni.lodz.pl
filozofia@filozof.uni.lodz.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublin­ie
filozofia.umcs.lublin.pl
instfil@bacon.umcs.lublin.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu
filozofia.umk.pl
filozofia@umk.pl

Kat­e­dra Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Opol­skiego
filozofia.uni.opole.pl
filozofia@uni.opole.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Rzes­zowskiego
http://ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-filozofii
sekinfil@ur.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii i Kog­ni­ty­wisty­ki Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego
fik.usz.edu.pl
ifik@usz.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach
filozofia.us.edu.pl
if.wh@us.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie
uwm.edu.pl/filozofia
sekretariat-if@uwm.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego
filozofia.uw.edu.pl
a.chybinska@uw.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego
filozofia.uni.wroc.pl
wns.if@uwr.edu.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego
ifil.uz.zgora.pl
sekretariat@ifil.uz.zgora.pl

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu w Białym­stoku
filozofia.uwb.edu.pl
if@uwb.edu.pl

Wydzi­ał Filo­zoficzny Uni­w­er­syte­tu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
wf.upjp2.edu.pl
wf@upjp2.edu.pl

Insty­tut Filo­zofi­iU­ni­w­er­syte­tu Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w Warsza­w­ie
filozofia.uksw.edu.pl
wfch@uksw.edu.pl

Więcej infor­ma­cji o stu­di­ach filo­zoficznych zna­j­du­je się w naszym dziale Stu­dia filo­zoficzne: LINK.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy