Filozofia prawa Konferencje Patronaty

2. edycja konferencji „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” w Poznaniu

Drugi raz Poznań będzie gościł prelegentów z różnych stron świata. 23–24 marca br. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, uczestnicy konferencji poszukają odpowiedzi na pytania o swobodę wypowiedzi w demokracji liberalnej oraz konflikt wolności słowa z innymi wartościami chronionymi przez prawo. Wydarzenie jest objęte patronatem „Filozofuj!”.

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako organizator, w obliczu kontrowersji wokół pojęcia wolności słowa, stawia sobie za cel wywołanie dyskusji nad jej granicami w ujęciu politologicznym i filozoficznym. Intencją organizatorów jest również pochylenie się nad istotą sensem i odpowiedzialnością za słowo we współczesnym świecie.

Tematyka konferencji obejmie miejsce wolności słowa w katalogu podstawowych praw człowieka i demokratycznym porządku prawnym, zagadnienia dotyczące roli mediów i internetu. Zaproszeni goście podejmą też zagadnienia wolności ekspresji artystycznej, prawnych ram funkcjonowania prasy, zawodów prawniczych i wiele innych. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, prof. dr. Aurelia Lucia Beatrice Colombi Ciacchi, prof. dr. hab. Jacek Sobczak, prof. Enrique Badimon, prof. INP dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska i inni.

Pierwsza edycja konferencji odbyła się 10 marca 2016r. Pomysł zrodził się w reakcji na zamach w redakcji Charlie Hebdo i kryzys uchodźczy w Europie. Od początku konferencja miała charakter międzynarodowy. Pozwalało to spojrzeć na zagadnienie wolności słowa z perspektywy różnych kultur i tradycji. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem. Pozostaje mieć nadzieję na powtórzenie sukcesu w tym roku.

Patronami wydarzenia są między innymi: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, Prezydent Miasta Poznania, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Okręgowa Izba Radców Prawnych, a także redakcja „Filozofuj!”.


Zob. numer „Filozofuj!” poświęcony problematyce wolności słowa dostępny bezpłatnie online. Papierowy egz. można zamówić > tutaj.


 Gmach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań

23–24.03.2017 r.

 Link do strony profilu wydarzenia na Facebooku Link do strony wydarzenia

Opracowała: Irena Kołtun

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy