Filozofia w szkole Konferencje Patronaty

II edycja konferencji: Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?

Rola i zadania edukacji filozoficznej to temat 2. edycji konferencji Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? organizowanej przez Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 9–10 marca 2018. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie.

Wszyscy chcielibyśmy żyć w społeczeństwie ludzi mądrych i przyzwoitych. Niestety ludzie nie rodzą się ani mądrzy, ani przyzwoici. Dobrze, jeśli w trakcie swojego życia takimi się stają. Jednak proces stawania się mądrym i przyzwoitym nie jest automatyczny. Trzeba nieustannie podejmować wysiłek przemieniania siebie poprzez odpowiednie praktyki i refleksję. Wysiłek własny, choć konieczny, nie jest wystarczający. Szczególnie na początku drogi, w dzieciństwie i wczesnej młodości, niezbędna jest pomoc innych osób. Pomoc tę możemy określić mianem edukacji.

Centralną rolę w edukacji zdają się odgrywać filozofia i wychowanie moralne. Pierwsza uczy ciekawości i krytycznego myślenia, bez których trudno wyobrazić sobie mądrość, drugie uwrażliwia na wartości i motywuje do moralnego rozwoju, koniecznych składników moralnej przyzwoitości.

W nawiązaniu do ubiegłorocznej konferencji, która dała okazję do bardzo interesującego spotkania akademików z nauczycielami filozofii i etyki na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, chcemy kontynuować wspólną refleksję i dyskusję.

Podczas konferencji odbędą się warsztaty: Tutoring w edukacji filozoficznej, prowadząca: Maria Łojek-Kurzętkowska oraz Myślenie wizualne w nauczaniu filozofii, prowadzący: Przemysław Staroń i Vitia Bartošová Hoffmann. Zaprosimy również do odwiedzenia Filozoficznej Ulicy Pokątnej – będzie to absolutnie niepowtarzalna ekspozycja materiałów dydaktycznych do kreatywnego nauczania filozofii i etyki z prezentacją na temat ich wykorzystania oraz zaproszeniem do testowania.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy nauczycieli akademickich oraz nauczycieli filozofii i etyki w szkole. i zapraszamy do nadsyłania abstraktów swoich wystąpień i prezentacji. Chcemy stworzyć forum dyskusyjne dotyczące wszelkich problemów związanych z edukacją filozoficzną i etyczną. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniem z wykorzystywania nowatorskich metod dydaktycznych

Termin nadsyłania abstraktów (300–500 słów): 20.02.2018
Karta zgłoszenia do pobrania jest > tutaj.

Opłata konferencyjna w wysokości 200 zł obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenia o udziale w konferencji, przerwy kawowe i obiady w trakcie trwania konferencji.

Termin wpłaty:
przy udziale z wystąpieniem: 1.03.2018
bez wystąpienia 5.03.2018


Aktualizacja 07.03.2108

Program konferencji do pobrania > tutaj.
Abstrakty referatów do pobrania > tutaj.

 

 

 

 


Link do strony konferencji jest > tutaj.

Kontakt: nauczaniefilozofii@ug.edu.pl


Gośćmi specjalni konferencji będą:

Prof. Adam Grobler pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego i członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Autor artykułów w „Filozofuj!”. Zajmuje się metodologią nauk, teorią poznania, filozofią analityczną i dydaktyką filozofii. W wolnym czasie gra w brydża sportowego. Wdowiec (2006), w powtórnym związku (od 2010), ojciec czwórki dzieci (1980, 1983, 1984, 1989) i dziadek, jak na razie, sześciorga wnucząt. Mieszka w Krakowie.grobler.artus.net.pl, e‑mail: adam_grobler@interia.pl.

 

Prof. Jacek Hołówka ur. w 1943 r. we Lwowie. Emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie profesor filozofii w Pedagogium w Warszawie. Redaktor „Przeglądu Filozoficznego”. Autor artykułów w „Filozofuj!”. Zajmuje się filozofią analityczną, moralną i polityczną. Hobby: opera (sam nie śpiewa), kolarstwo amatorskie (jeździ).

 

Organizator:

Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

Patroni/Partnerzy

Magazyn „Filozofuj!”

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Gdańsku

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy