Aktualności Aktualności akademickie Konferencje Ogłoszenia Wydarzenia

II Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii”

Katedra Historii Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie zaprasza na II Konferencję Naukową „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii” poświęconą wielości odmian metody fenomenologicznej oraz możliwości ich zastosowania na różnych polach badawczych. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 maja 2023 roku w Krakowie w Sali Senackiej przy ulicy Kanoniczej 9.

Ja” i Inny, świat natury i świat wartości, sacrum i Bóg to tylko niektóre z fenomenów, do opisu których dążyła zapoczątkowana przez Husserla i rozwijana oraz modyfikowana przez liczne grono fenomenologów metoda. Dążyła ona u swych początków do uchwycenia istoty tego, co się jawi, odrzucając wcześniejsze założenia, teorie i spekulacje. Ale czy w dzisiejszym świecie zdominowanym przez scjentyzm zastosowanie bezzałożeniowej metody jest wciąż możliwe, a oczywistość zapewnia prawdziwość? Czy fenomenologia nie jest dzisiaj metodą, która ustępuje miejsca innym kierunkom filozoficznym, albo sama skrywa się pod zasłoną wywodzącej się z empiryzmu i pozytywizmu naukowości?

Szukać odpowiedzi na te pytania będziemy na płaszczyznach filozofii, psychologii, socjologii, medycyny, sztuki i literatury oraz teologii.

Zapraszamy do włączenia się w te poszukiwania studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Będziemy dyskutować nie tylko o pierwotnym rozumieniu fenomenologii jako metody i jej późniejszym rozwoju, ale również nad możliwościami jej zastosowania współcześnie.


Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłania konspektu referatu w języku polskim lub angielskim (400–600 słów) do dnia 30 kwietnia 2023. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://forms.gle/BwqV5fZzbPZVNcrf7


W przypadku większej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Potwierdzenie przyjęcia referatu zostanie przekazane w ciągu kilku dni po ostatecznym terminie zgłoszeń. Wystąpienia na konferencji nie powinny przekraczać 20 minut. Równocześnie zachęcamy do publikacji referatów w postaci artykułów naukowych w uniwersyteckim czasopiśmie filozoficznym Logos i Ethos.


Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (obiad jednego dnia) lub 200 zł (obiad każdego dnia konferencji). Informacje o terminie i sposobie płatności zostaną podane po przyjęciu referatu na konferencję. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły wydarzenia oraz innych zmian podyktowanych aktualnymi przepisami sanitarnymi. Pytania dotyczące konferencji proszę kierować na pocztę elektroniczną: konferencja.fenomenologiczna@gmail.com

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy