Aktualności Kognitywistyka Patronaty Wydarzenia

III Letnia Szkoła Kognitywistyki „Umysł w kulturze”

III Letnia Szkoła Kognitywistyki
Ideę przewodnią III Letniej Szkoły Kognitywistyki można usytuować w ramach sporu filozoficznego dotyczącego pytania, w jakim stopniu zdolności poznawcze są uniwersalne i wrodzone, a w jakim językowo i kulturowo zależne. Innymi słowy, problematyka tegorocznych warsztatów wchodzi w przestrzeń badań porównawczych, które obejmują wielowarstwowe porównanie różnych systemów poznawczych, kształtowanych w obrębie odmiennych systemów językowych, filozoficznych i kulturowych.

III Letnia Szkoła Kognitywistyki organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa
Kognitywistycznego skierowana jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów
oraz studentów studiów kognitywistycznych, a także akademickich instytucji prowadzących
badania w szeroko rozumianej kognitywistyce. Ma charakter wykładów i warsztatów
obejmujących swoją tematyką takie dyscypliny jak kognitywistyka, psychologia poznawcza
i społeczna, semiotyka, kulturoznawstwo, studia nad wizualnością, neuroestetyka.
Problematykę III Letniej Szkoły Kognitywistyki można usytuować w ramach sporu
filozoficznego dotyczącego pytania, w jakim stopniu zdolności poznawcze są uniwersalne
i wrodzone, a w jakim językowo i kulturowo zależne.

Tegoroczna, trzecia edycja jest próbą określenia, w jakim zakresie nasze zdolności
kognitywne obejmujące konstruowanie osoby jako bytu psychologicznego, zajmowanie
kognitywnych perspektyw, użycie pojęć mentalnych, wzniesienie intencjonalne,
odczytywanie własnych stanów mentalnych, podawanie racji działania przez odwołanie
do intencji, zamiarów, przekonań są kulturowo i językowo zależne, a w jakiej mierze są
uniwersalne i nieczułe na czynniki środowiskowe (w tym język i kulturę).

Niewątpliwie prowadzenie takich badań współcześnie wymaga co najmniej uwzględnienia
badań komparatystycznych (międzykulturowych, rozwojowych, międzygatunkowych),
prowadzonych w psychologii, socjologii i antropologii kulturowej. Następnie konieczne jest
podjęcie wysiłku budowania takiego dyskursu w filozofii, który mieści w sobie
metodologiczne i treściowe odnoszenie się do badań empirycznych. Dlatego też do udziału w wykładach i warsztatach zaprosiliśmy specjalistów w zakresie kognitywnych badań lingwistycznych i międzykulturowych.

Czas i miejsce: 4–7 września 2019, Rajchertówka – Dom Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym, ul. Puławska 94.

III Letniej Szkole Kognitywistyki udział zapowiedzieli:

prof. dr hab. Joanna Jurewicz (UW),

dr hab. Tomasz Stefaniuk (UMCS),

dr Grzegorz Polak (UMCS),

dr Marcin Lisiecki (UMK),

dr Mateusz Kusio (Oxford University),

dr hab. Arkadiusz Gut, prof. nadz. KUL (KUL)

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne,
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS,
Wydział Filozofii KUL,
Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL

Patronat nad wydarzeniem objęło „Filozofuj!”.

Link do strony wydarzenia: http://lsk.kul.pl
Link do strony profilu wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/337572890245102/

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy