Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2024 nr 3 (57), s. 54.


> artykuł sponsorowany

Kim jesteśmy?

Instytut Filozofii i Kognitywistyki (IFiK), a dawniej Instytut Filozofii US, powstał w listopadzie 1998 r. po podzieleniu dotychczasowego Instytutu Filozofii i Politologii na dwie odrębne jednostki (od roku 1985 do 1991 na Uniwersytecie Szczecińskim funkcjonowała Katedra Filozofii). Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Wacław Mejbaum. Od lutego 2003 do września 2016 r. Instytutem kierował prof. dr hab. Tadeusz Szubka, obecnie dyrektorem jest dr hab. Maciej Witek, prof. US.

Nasza kadra liczy 16 pracowników naukowo-dydaktycznych, spośród których większość specjalizuje się w szeroko pojętej filozofii analitycznej, filo­zofii anglosaskiej, kognitywistyce i technologiach informatycznych. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, a nasi pracownicy zrealizowali wiele projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz FWF Der Wissenschaftsfonds. Wielu z nich prowadziło badania w zagranicznych ośrodkach akademickich, takich jak University of Cambridge, University of Oxford, University of Edinburgh, University of Glasgow, University of Aberdeen. Zatrudniamy także doświadczonych specjalistów z dziedziny IT, którzy dbają o praktyczny wymiar nauczania.

Instytut prowadzi intensywną współpracę międzynarodową. W minionych latach naszymi gośćmi byli m.in. Mitchell S. Green (University of Connecticut), Marina Sbisà (University of Trieste), Neri Marsili (UNED Madrid), Paolo Labinaz (University of Trieste), Max Urchs (European Business School). Prowadzone przez nich seminaria i wykłady wzbogacały naszą ofertę dydaktyczną.

Co oferujemy?

Prowadzimy zajęcia na wszystkich stopniach: licencjackim, magisterskim i doktoranckim, na kierunkach filozofia oraz kognitywistyka komunikacji. Zajęcia odbywają się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w kameralnych warunkach i bezpośrednim kontakcie z prowadzącym.

Nasz Instytut kładzie duży nacisk na aktualne trendy w filozofii – podczas zajęć skupiamy się na analizie współczesnych problemów społecznych, politycznych i etycznych. Omawiane są na nich kwestie dotyczące m.in. płci czy etyki zwierząt.

W ramach kierunku kognitywistyka komunikacji, oprócz wykładów i zajęć dotyczących psychologii poznawczej, filozofii języka, działania umysłu, nasi studenci rozwijają praktyczne, pożądane na rynku pracy umiejętności projektowania aplikacji, programowania w językach HTML, CSS, JavaScript, Python, testowania oprogramowania, badania dostępności rozwiązań internetowych, budowania stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Zrzeszamy pracowników, doktorantów i studentów w kilku grupach badawczych. Prace „Cognition & Communication Research Group” koncentrują się na obszarach teorii języka i komunikacji. Grupa badawcza „Animal Cognition” specjalizuje się w badaniach procesów poznawczych zwierząt. Działa także Laboratorium Nauk o Poznaniu i Komunikacji, w którym studentki i studenci prowadzą badania w ramach swoich projektów dyplomowych, np. obsługi eye-trackera czy badania doświadczenia użytkownika. W Instytucie swą tradycję ma również Koło Naukowe Filozofii oraz Koło Studentów Kognitywistyki.

Kim będę po studiach w IFiK?

Historie naszych absolwentów pokazują, iż świetnie radzą oni sobie na rynku pracy w bardzo wielu dziedzinach. W ostatnich latach wielu z nich wykorzystuje nabyte kwalifikacje w roli projektantów aplikacji, programistów, menedżerów projektów, a także pracowników administracji publicznej, nauczycieli, redaktorów czasopism czy pracowników ośrodków kultury i nauki oraz specjalistów reklamy.


Dane teleadresowe

Krakowska 71–79, 71–017 Szczecin
91 444 3245
ifik@usz.edu.pl

fik.usz.edu.pl
fb.com/IFiKUS

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy