Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

filozofia na UAM kadra
Studia w Instytucie Filozofii UAM stwarzają niepowtarzalną okazję do spotkania najwyższej klasy naukowców oraz do prowadzenia interdyscyplinarnych badań. To unikatowa szansa połączenia inspirujących wykładów i doświadczenia miasta tętniącego życiem. Poznańska filozofia od wielu lat jest rozpoznawalną i szanowaną marką. Polecamy się także jako drugi kierunek studiów!

Tekst ukazał się w „Filozofuj” 2019 nr 3 (27), s. 49.


> artykuł sponsorowany

Filozofia na UAM w Poznaniu: opis kierunków studiów.

Na studiach licencjackich proponujemy naukę na dualnym kierunku POLONISTYCZNO-FILZOFICZNYM, FILOZOFIA (specjalność komunikacja społeczna) oraz na kierunku FILOZOFIA, w ramach którego po pierwszym roku studiów oferujemy możliwość wybór jednej z czterech specjalności:

  • OGÓLNA (dla zainteresowanych klasycznymi problemami filozoficznymi),
  • ETYKA (dla zainteresowanych wiedzą, normami i refleksją nad najnowszymi obszarami życia prywatnego i społecznego),
  • ZARZĄDZANIE WIEDZĄ (dla zainteresowanych praktycznymi narzędziami niezbędnymi do radzenia sobie we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy, tj. warsztatem metodologicznym oraz współczesnymi metodykami zarządzania),
  • ŻYCIE PUBLICZNE (dla zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat mechanizmów kształtowania sfery publicznej oraz praktycznych kompetencji obywatelskich umożliwiających sprawne działanie i realizację celów).

W ramach studiów magisterskich wybrać można FILOZOFIĘ, a po pierwszym semestrze jedną ze specjalizacji: OGÓLNA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ETYKA i ŻYCIE PUBLICZNE. Zajęcia dla studiów drugiego stopnia odbywają się w dwa dni każdego tygodnia. Ma to na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób aktywnych zawodowo, albo studiujących jednocześnie inne kierunki.
Studia filozoficzne można także rozszerzyć o Specjalność Nauczycielską, dającą uprawnienia do nauczania filozofii lub etyki w szkole podstawowej i średniej. Co semestr oferujemy kilkanaście przedmiotów fakultatywnych, umożliwiających rozwój indywidualnych zainteresowań.

Oferujemy możliwość udziału w programach MOSTERASMUS+, pozwalających na czasowe studiowanie na innych uniwersytetach w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej (29 uczelni partnerskich, 58 miejsc stypendialnych). Aktywnie działa Koło Studentów Filozofii UAM, które posiada następujące sekcje: Filozofii Analitycznej, Filozofii Nauki, Filozofii Religii, Filozofii Umysłu, Metafizyki, Posthumanistyki, Życia Publicznego. Prężnie działa studenckie czasopismo filozoficzne PRETEKSTY, stwarzające wyjątkową okazję do rozpoczęcia przygody naukowej z filozofią. Aktywny Samorząd Studentów Wydziału Nauk Społecznych organizuje liczne wydarzenia, np. Festiwal Kultury Studentów „Kulminacje”.

Pracownicy naszego instytutu prowadzą intensywne badania naukowe zarówno w perspektywie światowej jak i ogólnopolskiej. Są kierownikami prestiżowych projektów badawczych na skalę międzynarodową (np. COST – European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities) oraz krajową (np. MAESTROInstitutional Autonomy and the Models of Adaptation of Polish Universities to a Changing Social and Economic Environment). Są także wykonawcami w licznych międzynarodowych, jak i krajowych projektach badawczych również o charakterze interdyscyplinarnym (np. RUGGEDISED: Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts in Sustainable Energy Deployment).
O umiędzynarodowieniu badań prowadzonych w naszym instytucie świadczą też liczne zagraniczne pobyty naukowe naszych pracowników, np. w USA, Chinach, Japonii, Meksyku, Austrii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoszech, Grecji itd. Do Instytutu Filozofii UAM również przyjeżdżają z wykładami gościnnymi badacze z zagranicy, np. z USA, Szwajcarii, Niemiec, Włoch itd. Pracownicy naszego instytutu publikują w najlepszych wydawnictwach zagranicznych (np. Palgrave Macmillan, Ashgate, Peter Lang Edition, Sense Publishers).

Więcej informacji znaleźć można na stronie: filozofia.amu.edu.pl oraz naszych profilach w mediach społecznościowych – Facebook oraz Instagram.

Zapraszamy na studia filozoficzne do Poznania!


Dane teleadresowe

Ul. Szamarzewskiego 89c 60–568 Poznań
61 829 22 80
filozof@amu.edu.pl

filozofia.amu.edu.pl
b.com/InstytutFilozofiiUAM
t.co/philosophyUAM
instagr.am/filozofia.poznan


Zastanawiasz się nad studiami filozoficznymi? Zajrzyj do naszego działu Studia filozoficzne.

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy