Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn to stolica województwa warmińsko-mazurskiego; miejsce pełne zabytków i wspaniałej przyrody – położone w okolicy kilkunastu jezior i trzech rzek, zanurzone w leśnym krajobrazie. To tutaj w 1999 r. powstał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Studenci zgłębiają wiedzę w Kortowie, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Miejsce to cieszy się opinią jednego z najpiękniejszych kampusów akademickich w Polsce i w Europie. Miasteczko uniwersyteckie ze swoimi jeziorami i wszechobecną zielenią jest piękną wizytówką warmińskiej przyrody. W symbolicznym wymiarze przypomina także o związkach Uniwersytetu z regionem.

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2024 nr 3 (57), s. 55.


> artykuł sponsorowany

Instytut Filozofii powstał 1 lipca 2001 roku. W skład jego zespołu weszli pracownicy Studium Nauk Humanistycznych, istniejącego wcześniej w strukturach Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, część kadry naukowej ówczesnego Instytutu Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych, a także Wydziału Pedagogicznego dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Zapraszamy na dwa kierunki studiów: filozofia oraz analiza i kreowanie trendów. Celem studiowania filozofii jest rozwijanie twórczego myślenia, ideałów humanizmu, tolerancji, wolności, sprawności moralnej i poznawczej oraz postawy społecznego zaangażowania. Kształcenie filozoficzne rozwija umiejętności w zakresie poprawnego rozumowania, rozpoznawania technik manipulacji, fałszywych, stereotypowych i krzywdzących założeń, prezentacji własnego punktu widzenia w sposób precyzyjny, logicznie ustrukturyzowany oraz intelektualnie uczciwy. Zapraszamy ludzi ciekawych świata i dociekliwych, dążących do samodzielności i niezależności w myśleniu oraz ocenianiu rzeczywistości, zdolnych do odważnej obrony własnych poglądów. Zapraszamy na studia I i II stopnia (licencjat i magisterium).

Kierunek analiza i kreowanie trendów jest innowacyjną propozycją kształcenia opartą na trzech filarach: filozofii, ekonomii i socjologii. Każdy z nich spełnia odmienne zadanie – daje inną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. W programie kształcenia szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne: warsztaty, ćwiczenia, praktyki zawodowe, działania zespołowe (praca dyplomowa – obok tradycyjnej formy – może również być nowatorskim projektem, np. gotowej usługi, produktu, strategii czy innowacyjnym rozwiązaniem ułatwiającym start zawodowy). Na uczelniach amerykańskich, belgijskich, fińskich, holenderskich, indonezyjskich, kanadyjskich, koreańskich, portugalskich, szwajcarskich, tajwańskich i włoskich powstały kierunki i ścieżki kształcenia w zakresie trendwatchingu, foresightu strategicznego oraz społecznego, analizy trendów i wdrożeń, futures studies. Analiza i kreowanie trendów wpisuje się w ten kierunek nowoczesnego kształcenia, zorientowanego na przyszłe zmiany i związane z tym możliwości działania. Czekamy na ludzi, których nie zaspokaja to, „co wiedzą w tej chwili”.


Dane teleadresowe

ul. Obitza 1, 10–725 Olsztyn-Kortowo
89 524 63 98
sekretariat-if@uwm.edu.pl

wh.uwm.edu.pl/instytut-filozofii
www.facebook.com/filozofia.uwm/
www.instagram.com/kolo_inicjatyw_filozoficznych/

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy