Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2022 nr 3 (45), s. 59.


> artykuł sponsorowany

Filozofia we Wrocławiu

Filozofia jest obecna w historii Uniwersytetu Wrocławskiego od samego początku, odzwierciedlając zarazem wyjątkowe dzieje stolicy Dolnego Śląska. Wydział filozoficzny był jednym z dwóch, obok teologicznego, ustanowionych w akcie założycielskim wydanym przez cesarza Leopolda I w 1702 r. Początkowo jezuicki, Uniwersytet został zreformowany w 1811 r. dzięki filozofowi urodzonemu we Wrocławiu, Friedrichowi Schleiermacherowi (1768–1834). To tutaj przez 11 lat pracował klasyk hermeneutyki Wilhelm Dilthey (1833–1911), a swoją edukację rozpoczął Hans-Georg Gadamer (1900–2002), który w 1995 r. otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Filozofia stanowi ważny element dziedzictwa całego regionu, które jest przedmiotem studiów w Pracowni Badań nad Dziejami Filozofii na Śląsku, działającej w Instytucie Filozofii. Pielęgnujemy m.in. pamięć o mistyku z Görlitz/Zgorzelca, Jakobie Böhmem (1575–1624).

Nasza dyscyplina jest również widoczna w przestrzeni współczesnego Wrocławia. Instytut Filozofii włączył się w miejski program Rok Dobrych Re­lacji – Wrocław 2022. W jego ramach zostaną zorganizowane m.in. warsztaty filozoficzne dla seniorów, a także wydarzenia poświęcone problematyce samotności w filozofii.

Studia – filozofia, interdyscyplinarnie i międzynarodowo

Jeśli wybierzesz naszą ofertę, doskonale poznasz filozofię: zarówno jej historię, jak i poszczególne subdyscypliny, a także logikę i metodologię. Jednocześnie zachęcimy Cię do interdyscyplinarnego myślenia. Na studiach II stopnia możesz wybrać specjalność studia nad religiami i dialogiem międzykul­turowym, która nie tylko wzbogaci Twoje filozoficzne wykształcenie o nowe treści, ale przygotuje Cię do spotkań z różnorodnością współczesnej rzeczywistości. Pracujemy również nad wprowadzeniem kolejnych specjalności na studiach magisterskich – filozofii nauki oraz Philo­sophical Foundat­ions of Culture and Civilization.

W trakcie studiów będziesz miał/miała okazję funkcjonować w międzynarodowym środowisku. Możesz odwiedzić którąś z blisko 30 uczelni partnerskich Instytutu Filozofii, wyjeżdżając na stypendium w ramach programu Erasmus+ lub umowy bilateralnej. Otwarte będą dla Ciebie również anglojęzyczne zajęcia dla studentów wymiany przyjeżdżających do Wrocławia, które oferujemy w każdym semestrze. W tym roku akademickim prowadzone będą także przez amerykańskich wykładowców. Będziesz mógł/mogła również uczestniczyć w planowanych cyklach wykładów „American Philosophy and Culture” i „Primum vivere, deinde philosophari. Spotkania ze współczesną filozofią hiszpańską i latynoamerykańską” prowadzonych przez badaczy z ośrodków naukowych w USA, Hiszpanii i Francji.

Badania – wspieranie doskonałości naukowej

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z 10 polskich uczelni uczestniczących w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Dzięki temu na pierwszym roku studiów będziesz mógł/mogła aplikować o Stypendium „Młody Badacz 2020–2025”. Podczas studiów w Instytucie Filozofii zapoznasz się z pracami prowadzonymi przez wrocławskich filozofów m.in. za pośrednictwem cenionego kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia” lub podczas wydarzeń organizowanych przez organizacje działające przy Instytucie Filozofii, takie jak Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury, Wrocławski Oddział Polskiego Towarzys­twa Filozoficznego, Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie lub Towarzystwo Bachelardowskie. Po studiach magisterskich masz możliwość kontynuacji badań w ramach Kolegium Doktorskiego Filozofii.

Po studiach – kwestie praktyczne

Studia przygotują Cię do funkcjonowania na pozaakademickim rynku pracy. Dowiesz się, jak stawiać pytania, analizować i interpretować nawet najbardziej wymagające teksty. Zyskasz umiejętność jasnego formułowania stanowiska i krytycznego myślenia. Te wszystkie kompetencje pozwolą Ci z powodzeniem poszukiwać pracy w takich branżach jak dziennikarstwo, rynek wydawniczy, public relations, media czy w organizacjach pozarządowych. Wreszcie pomożemy Ci zdobyć umiejętności potrzebne w każdej sytuacji. Wrażliwość na złożoność problemów, gotowość do namysłu, otwartość na poszukiwanie sensów – te cechy absolwenta/absolwentki filozofii pozwolą Ci bardziej świadomie iść przez życie. Możesz usłyszeć, w jaki sposób Krzysztof Zanussi mówi o wartoś­ci studiowania filozofii w trailerze wywiadu na naszej stronie internetowej.


Dane teleadresowe

ul. Koszarowa 3, bud. 20, 51–149 Wrocław
71 375 52 24
71 375 52 23
wns.if@uwr.edu.pl

www.filozofia.uni.wroc.pl
fb.com/Instytut.Filozofii.UWr
fb.com/Filo­zoficznyWroclaw

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy