Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2023 nr 3 (51), s. 59.


> artykuł sponsorowany

Filozofia we Wrocławiu

Filozofia jest obecna w historii Uniwersytetu Wrocławskiego od samego początku, odzwierciedlając zarazem wyjątkowe dzieje stolicy Dolnego Śląska. Wydział filozoficzny był jednym z dwóch, obok teologicznego, powstałych wskutek aktu fundacji wydanego przez cesarza Leopolda I w 1702 roku. Początkowo jezuicki, Uniwersytet został zreformowany w 1811 r. dzięki filozofowi urodzonemu we Wrocławiu, Friedrichowi Schleiermacherowi (1768–1834). To tutaj przez 11 lat pracował klasyk hermeneutyki Wilhelm Dilthey (1833–1911), a swoją edukację rozpoczął Hans-Georg Gadamer (1900–2002), który w 1995 r. otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Filozofia stanowi ważny element dziedzictwa całego regionu, które jest przedmiotem studiów w Pracowni Badań nad Dziejami Filozofii na Śląsku, działającej w Instytucie Filozofii. Pielęgnujemy m.in. pamięć o mistyku z Görlitz/Zgorzelca Jakobie Böhmem (1575–1624).

Nasza dyscyplina jest również widoczna w przestrzeni współczesnego Wrocławia. Realizujemy inicjatywy otwarte dla mieszkańców miasta, takie jak cykl spotkań Świat obrazów. Obrazy świata. Z notatnika badacza. W ubiegłym roku Instytut Filozofii włączył się w miejski program Rok Dobrych Relacji – Wrocław 2022. W jego ramach zostały zorganizowane warsztaty filozoficzne dla seniorów, a także wydarzenia poświęcone problematyce samotności w filozofii.

Studia – filozofia, interdyscyplinarnie i międzynarodowo

Z nami doskonale poznasz filozofię: zarówno jej historię, jak i poszczególne subdyscypliny, łącznie z logiką i metodologią. Jednocześnie zachęcimy Cię do interdyscyplinarnego myślenia. Na stacjonarnych studiach II stopnia możesz wybrać dwie specjalności: studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym oraz filozofię nauki. Od roku akademickiego 2022/2023 planujemy również uruchomić dwa nowe kierunki, realizowane na poziomie licencjackim i magisterskim: etykę (oferowaną również w trybie niestacjonarnym) oraz anglojęzyczny program Culture, Thought and Humanity.

W trakcie studiów będziesz mia­­ł(a) okazję funkcjonować w międzynarodowym środowisku. Możesz odwiedzić którąś z blisko 30 uczelni partnerskich Instytutu Filozofii, wyjeżdżając na stypendium w ramach programu Erasmus+ lub umowy bilateralnej. Otwarte będą dla Ciebie również anglojęzyczne zajęcia dla studentów wymiany przyjeżdżających do Wrocławia, które oferujemy w każdym semestrze.

Badania – wspieranie doskonałości naukowej

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z dziesięciu polskich uczelni uczestniczących w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Dzięki temu na pierwszym roku studiów będziesz mógł/mogła aplikować o Stypendium „Młody Badacz 2020–2025”.
W wyniku ewaluacji działalności naukowej w latach 2017–2022 filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim otrzymała kategorię A. Podczas studiów w Instytucie Filozofii zapoznasz się z pracami prowadzonymi przez wrocławskich filo­zofów między innymi za pośrednictwem cenionego kwartalnika „Studia Philoso­phica Wratislaviensia” lub podczas wydarzeń organizowanych przez organizacje działające przy Instytucie Filozofii, takie jak Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury, Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie lub Towarzystwo Bachelardowskie. Po studiach magisterskich masz możliwość kontynuacji badań w ramach Kolegium Doktorskiego Filozofii.

Po studiach – kwestie praktyczne

Studia przygotują Cię do funkcjonowania na pozaakademickim rynku pracy. Dowiesz się, jak stawiać pytania, analizować i interpretować nawet najbardziej wymagające teksty. Zyskasz umiejętność jasnego formułowania stanowiska i krytycznego myślenia. Te wszystkie kompetencje pozwolą Ci z powodzeniem poszukiwać pracy w takich branżach jak dziennikarstwo, rynek wydawniczy, public relations, media czy organizacje pozarządowe. Wreszcie pomożemy Ci zdobyć umiejętności potrzebne w każdej sytuacji. Wrażliwość na złożoność problemów, gotowość do namysłu, otwar­tość na poszukiwanie sensów – te cechy absolwenta(-tki) filozofii pozwolą Ci bardziej świadomie iść przez życie.

Dołącz do nas, bo bramy mądrości nie są nigdy zamknięte!


Dane teleadresowe

ul. Koszarowa 3, bud. 20, 51–149 Wrocław
71 375 52 24
71 375 52 23
wns.if@uwr.edu.pl

www.filozofia.uni.wroc.pl
fb.com/Instytut.Filozofii.UWr
fb.com/Filo­zoficznyWroclaw

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy