Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2024 nr 3 (57), s. 59.


> artykuł sponsorowany

Filozofia we Wrocławiu

Filozofia jest obecna w historii Uniwersytetu Wrocławskiego od samego początku, odzwierciedlając zarazem wyjątkowe dzieje stolicy Dolnego Śląska. Wydział filozoficzny był jednym z dwóch, obok teologicznego, ustanowionych w akcie założycielskim wydanym przez cesarza Leopolda I w 1702 r. W historii Wrocławia szczególnie mocno zapisała się tradycja hermeneutyczna: to tutaj urodził się Friedrich Schleier­macher (1768–1834), a z Uniwersytetem Wrocławskim związani byli Wilhelm Dilthey (1833–1911) oraz Hans-Georg Gadamer (1900–2002). Nie zapominamy również o tradycji mistyki śląskiej, która stanowi jeden z przedmiotów studiów w Pracowni Badań nad Dziejami Filozofii na Śląsku, działającej w Instytucie Filozofii.

Nasza dyscyplina jest również widoczna w przestrzeni współczesnego Wrocławia. Instytut Filozofii włączył się w miejski program Rok Dobrych Relacji – Wrocław 2022, w trakcie którego zostały zorganizowane warsztaty filozoficzne dla seniorów, a także wydarzenia poświęcone problematyce samotności w filozofii. Regularnie organizujemy wykłady otwarte dla mieszkańców miasta w ramach współpracy z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i miejskimi instytucjami kultury.

Studia dopasowane do Twoich zainteresowań

Aplikując na studia w Instytucie Filozofii UWr, masz do wyboru kilka możliwości. Studia filozoficzne oferujemy na poziomie I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na stacjonarnych studiach II stopnia możesz zdecydować się na program podstawowy lub jedną z dwóch specjalności: studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym oraz filo­zofię nauki. Oprócz tego oferujemy dwa odrębne kierunki: etykę (również w trybie niestacjonarnym) oraz anglojęzyczny program Culture, Thought and Humanity.

Studia pozwolą Ci funkcjonować w międzynarodowym środowisku. Możesz odwiedzić którąś z blisko 30 uczelni partnerskich Instytutu Filozofii, wyjeżdżając na stypendium w ramach programu Erasmus+ lub umowy bilateralnej. Ponadto oferujemy mozliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych z Southern Illinois University Carbondale, współpracującym z Instytutem Filozofii, oraz Centrum Cassirera, działającym w ramach Wydziału Nauk Społecznych UWr.

Wspieranie doskonałości naukowej

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z dziesięciu polskich uczelni uczestniczących w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Dzięki temu na pierwszym roku studiów będziesz mógł/mogła ubiegać się o stypendium „Młody Badacz 2020–2025”.

W wyniku ewaluacji działalności naukowej w latach 2017–2022 filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim otrzymała kategorię A. Podczas studiów w Instytucie Filozofii zapoznasz się z pracami wrocławskich filozofów m.in. za pośrednictwem cenionego kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia” lub podczas wydarzeń przygotowywanych przez organizacje działające przy Instytucie Filozofii, takie jak Centrum Cassirera, Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie lub Towarzystwo Bachelardowskie.

Co po studiach?

Po studiach magisterskich masz możliwość kontynuacji badań w ramach Kolegium Doktorskiego Filozofii, które prowadzi również program anglojęzyczny. Przygotujemy Cię jednak również do funkcjonowania na pozaakademickim rynku pracy. Dowiesz się, jak stawiać pytania, analizować i interpretować nawet najbardziej wymagające teksty. Zyskasz umiejętność jasnego formułowania stanowiska i krytycznego myślenia. Te wszystkie kompetencje pozwolą Ci z powodzeniem znaleźć pracę w takich branżach jak dziennikarstwo, rynek wydawniczy, public relations, media, organizacje pozarządowe czy instytucje kultury. Wreszcie, pomożemy Ci zdobyć umiejętności potrzebne w każdej sytuacji. Wrażliwość na złożoność problemów, gotowość do namysłu, otwartość na poszukiwanie sensów – te cechy osoby z dyplomem filozoficznym pozwolą Ci bardziej świadomie iść przez życie.


Dane teleadresowe

ul. Koszarowa 3, bud. 20, 51–149 Wrocław
71 375 52 24
71 375 52 23
wns.if@uwr.edu.pl

www.filozofia.uni.wroc.pl
fb.com/Instytut.Filozofii.UWr
fb.com/Filo­zoficznyWroclaw

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy