Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut_filozofi uniwersytet,wroclawski

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2021 nr 3 (39), s. 57. W pełnej wersji graficznej jest dostępny w pliku PDF.


> artykuł sponsorowany

Wrocław – spotkania ponad granicami

Wrocław nazywany jest miastem spotkań. Nasza dyscyplina jest obecna w historii wrocławskiej uczelni od samego początku, odzwierciedlając zarazem wyjątkowe dzieje stolicy Dolnego Śląska. Wydział filozoficzny był jednym z dwóch, obok teologicznego, ustanowionych w akcie założycielskim wydanym przez cesarza Leopolda I w 1702 roku. Początkowo jezuicki, Uniwersytet został zreformowany w 1811 roku dzięki filozofowi urodzonemu we Wrocławiu, Friedrichowi Schleiermacherowi (1768–1834). To tutaj przez jedenaście lat pracował klasyk hermeneutyki Wilhelm Dilthey (1833–1911). To tutaj swoją edukację rozpoczął Hans-Georg Gadamer (1900–2002), który w 1995 roku otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nie zapominamy o filozoficznych spotkaniach, do których doszło w naszym regionie. Badamy bogate dziedzictwo Dolnego Śląska, między innymi organizując pokazy filmu o mistyku z Görlitz/Zgorzelca, Jakobie Böhme (1575–1624). Z okazji ustanowionego przez Sejm RP roku Romana Ingardena (1893–1970) w 2020 powstał cykl publikacji poświęconych polskiemu fenomenologowi.

Spotkania interdyscyplinarne – „wśród innych”

Wybierając naszą ofertę, dogłębnie poznasz filozofię (zarówno jej historię, jak i poszczególne subdyscypliny, a także logikę i metodologię), a jednocześnie będziesz miał(-ła) okazję uczestniczyć w interdyscyplinarnych spotkaniach. Przybywając na nasz kampus na Koszarowej, zetkniesz się nie tylko z filozofami, ale i z socjologami, politologami i europeistami. To dlatego, że od 1990 roku Instytut Filozofii jest częścią Wydziału Nauk Społecznych. Na studiach II stopnia możesz wybrać specjalność studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym, która przygotuje Cię do spotkań z różnorodnością współczesnej rzeczywistości. Pracujemy właśnie nad wprowadzeniem kolejnej specjalności na studiach magisterskich – filozofii nauki.

Spotkania międzynarodowe. Będziesz miał(-a) szansę odwiedzić którąś z blisko 30 uczelni partnerskich Instytutu Filozofii, wyjeżdżając na stypendium w ramach programu Erasmus+ lub umowy bilateralnej. Możesz też uczestniczyć w anglojęzycznych zajęciach dla studentów przyjeżdżających do Wrocławia, które oferujemy w każdym semestrze.

Spotkania naukowe – „chodząc po własnych drogach”

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z dziesięciu polskich uczelni uczestniczących w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Podczas studiów zapoznasz się z pracami prowadzonymi przez wrocławskich filozofów między innymi za pośrednictwem cenionego kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia” lub podczas prelekcji organizowanych przez organizacje działające przy Instytucie Filozofii, takie jak Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury, Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego lub Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie. Po studiach magisterskich masz możliwość kontynuacji badań w ramach Kolegium Doktorskiego Filozofii.

Co po studiach? Pytania praktyczne

Studia przygotują Cię również na spotkania z pracodawcami na pozaakademickim rynku pracy. Dowiesz się, jak stawiać pytania, analizować i interpretować nawet najbardziej wymagające teksty. Zyskasz umiejętność jasnego formułowania stanowiska i krytycznego myślenia. Te wszystkie kompetencje pozwolą Ci z powodzeniem poszukiwać pracy w takich branżach jak dziennikarstwo, rynek wydawniczy, public relations, media czy organizacje pozarządowe. Wreszcie przygotujemy Cię na spotkanie ze światem w ogólności. Wrażliwość na złożoność problemów, gotowość do namysłu, otwartość na poszukiwanie sensów – te cechy studenta(-tki) filozofii pozwolą Ci bardziej świadomie iść przez życie.

Zapraszamy do Wrocławia!

Studenci filozofii odbywają również nieformalne spotkania filozoficzne nieopodal gmachu głównego uczelni. Na Wyspie Bielarskiej patronuje im 3,5‑metrowa postać Sokratesa, jedyny tego typu pomnik w kraju. Pamiętaj, że życie studenckie to także koła studenckie. W naszym Instytucie działają dwa z nich o jakże znamiennych nazwach: Askesis i Uczta!

Zapraszamy na spotkania z filozofią we Wrocławiu!


Dane teleadresowe

ul. Koszarowa 3, bud. 20, 51–149 Wrocław
71 375 52 24, 71 375 52 23
wns.if@uwr.edu.pl
filozofia.uni.wroc.pl
fb.com/Instytut.Filozofii.UWr
fb.com/FilozoficznyWroclaw

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy