Aktualności Etyka Nowości wydawnicze Wydarzenia

Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? Spotkanie z Nataszą Szuttą

Zapraszamy na spotkanie autorskie z naszą koleżanką redakcyjną Nataszą Szuttą na temat jej książki Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?, które odbędzie się 6 grudnia 2017 o godz. 18.00 w Europejskim Centrum Solidarności przy pl. Solidarności 1 w Gdańsku. Współorganizatorem spotkania jest gdański Klub „Filozofuj!”.

Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECS

Filozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” będą mogli zakupić książkę z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.


kartakolor

Nieposiadający „Karty do Kultury” będą mogli zakupić drukowaną wersję czasopisma z 10% rabatem


Przebieg spotkania

Autorka w popularnym wykładzie przybliży treść swojej najnowszej książki, a następnie będzie czas na dyskusję.

Na temat książki

Książka prezentuje jeden z najważniejszych współczesnych nurtów w etyce – etykę cnót. Na jej łamach Autorka rozważa, jak etycy cnót (do których sama się zalicza) rozumieją cnotę, szczęście (eudajmonię), wychowanie moralne. Przekonująco polemizuje z krytykami etyki cnót, którzy kwestionują istnienie trwałych dyspozycji moralnych, uważając, że postępowanie moralne jest wyłącznie wynikiem sytuacji, w jakiej postępujący się znalazł. Opisana w książce dyskusja ma niebagatelne znaczenie, bo dotyczy problemu, czy jesteśmy autorami własnych działań i możemy kształtować dyspozycje moralne, czy też – podobni chorągiewkom na wietrze – nie mamy wpływu na własne zachowanie i biernie poddajemy się działaniu czynników zewnętrznych.

Książka Nataszy Szutty jest bez wątpienia jedną z najbardziej kompletnych polskich rozpraw naukowych poświęconych współczesnej etyce cnót. Warto dodać, że autorka pracuje nad tą tematyką od lat i zna się na niej bardzo dobrze. Każdy filozof akademicki zajmujący się etyką, każdy psycholog moralności i każdy teoretyk wychowania jest świadom tego, jak istotnym obszarem dzisiejszych badań nad zagadnieniami etyki jest teoria cnót. Imponujące jest bogactwo zebranego materiału, wnikliwie i szczegółowo komentowanego przez Nataszę Szuttę, obszerna cytowana bibliografia oraz próba zarysowania własnego stanowiska w dziedzinie badań, w której niełatwo o pełną analityczną jasność i jednoznaczną interpretację wielu zjawisk z pogranicza wszystkich wymienionych dziedzin nauk o człowieku.

Na podstawie recenzji prof. dr hab. Joanny Górnickiej-Kalinowskiej (Uniwersytet Warszawski)

W monografii dokonano wnikliwej, krytycznej analizy sporu między zwolennikami klasycznych koncepcji charakteru moralnego i cnót moralnych ze stanowiskami zwolenników sytuacyjnego determinizmu ocen i zachowań moralnych. Za bardzo trafną i udaną propozycję teoretyczną uznać trzeba wykorzystanie współczesnych, funkcjonalistycznych teorii osobowości w „godzeniu” obu stron tego sporu. Autorka umiejętnie połączyła szeroko pomyślany przegląd podejmowanej problematyki z jej własnymi ocenami krytycznymi i propozycjami syntez w kilku zakresach problemowych. Bardzo pozytywnie oceniam poznawczą wartość problematyki podjętej w monografii Nataszy Szutty i oryginalność zaproponowanego w niej rozwiązania.

Na podstawie recenzji prof. dr. hab. Czesława Nosala (Uniwersytet SWPS) 


Więcej nt. książki można przeczytać > tutaj.


Autorka

Natasza Szutta – doktor, pracownik Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w etyce, metaetyce i psychologii moralności. Autorka wielu publikacji naukowych, m.in. monografii Współczesna etyka cnót.Projekt nowej etyki? (Gdańsk 2007), redaktorka książek Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia (Warszawa 2010) oraz (z A. Szuttą) W poszukiwaniu moralnego charakteru (Lublin 2015). Związana z czasopismem popularnonaukowym „Filozofuj!”, w którym prowadzi stały dział „Etyka w literaturze”.


Wydawca

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon


Spotkanie

6 grudnia, godz. 18:00

Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, GdańskPartner

ECS

 

 

 

Patroni

    radioMors          wmbp

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Bardzo lubię wasze pismo Filozofuj! Szczególnie ostatni numer o transhumanizmie uważam za rewelacyjny, chociaż jestem dopiero w trakcie czytania. Każdy powinien chyba widzieć, że zbliżamy się do następnego etapu ewolucji poprzez emulację umysłu. W tym kontekście może warto przemyśleć wyrażane często nieracjonalne przekonanie, że dysponujemy wolną wolą, która jakoby pojawiła się nagle u człowieka, a którą nie cechują się inne zwierzęta. A może wszyscy jesteśmy zdeterminowani nie tylko sytuacyjnie, ale również pod względem dyspozycji moralnych? Wtedy przedstawiony w zapowiedzi dylemat byłby fałszywy. Nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, aby uważać, że nasze wszystkie działania nie są w całości możliwe do przewidzenia, bo nie wyobrażamy sobie takich możliwości przeliczeniowych.
    Książkę Pani Szutty kupię chyba dopiero na miejscu z Kartą do Kultury (zniżka), ale chętnie posłucham też jej prezentacji.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy