Aktualności

IV edycja Górskiego Filozofowania – i wszystko jasne!

Górskie Filozofowanie to coś więcej niż konferencja naukowa! To ogólnopolski projekt, mający na celu propagowanie filozofii oraz budowanie i integrowanie społeczności filozoficznej (nie tylko akademickiej!) poprzez wspólne wędrowanie po górach, filozoficzną refleksję i dialog wokół fundamentalnych kwestii związanych z ludzką egzystencją w ich współczesnej odsłonie; to także towarzyskie spotkanie połączone z nocowaniem w schronisku. Macierzą tegoż ruchu jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Magazyn i portal „Filozofuj!”objęło patronatem to wydarzenie.

W dniach 9–11 czerwca w Schronisku „Szrenica”, ulokowanym u szczytu góry o tej samej nazwie w Karkonoszach, na wysokości 1362 m. n.p.m., odbyła się IV edycja Górskiego Filozofowania – ogólnopolskiej (więcej niż!) konferencji naukowej, zorganizowanej przez środowisko filozoficzne Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (reprezentowane przez dra hab. Macieja Woźniczkę, mgra Michała Płóciennika i Koło Naukowe Filozofów AJD) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (reprezentowane przez dra hab. Janusza Jaskółę i mgra Maksyma Adamczaka). Tematem przewodnim była kwestia: Jak żyć? Co ma wspólnego filozofia z życiem codziennym? Najważniejsze wyzwania aksjologiczno-etyczne współczesności.

Idea Górskiego Filozofowania oparta jest na przenikaniu się życia i myślenia-refleksji, zgodnie z Sokratesowym stwierdzeniem, iż „nieprzemyślanym życiem człowiekowi żyć nie warto” oraz integralnym podejściem do filozofowania, w którym obecny jest cały trychotomicznie rozumiany człowiek: ciało (stąd wysiłek górskiej wędrówki), psychika (duża dawka – nie tylko intelektualnej – aktywności) oraz duch (który to, dzięki syntetyzującej kontemplacji w otoczeniu gór, doświadczeniu wspólnoty, a także namysłowi nad tym, co najważniejsze – bo czymże innym zajmuje się filozofia? – może się wręcz niekiedy otrzeć o doświadczenia mistyczne) – oczywiście we wszystkich tych wymiarach uczestniczy zawsze cały człowiek. Górskie Filozofowanie stanowi także, i to właściwie od samego początku swojego istnienia, próbę integracji: z jednej strony, polskiego środowiska filozoficznego, z drugiej – tych wszystkich, dla których filozofia stanowi punkt życiowego odniesienia. Przekracza tym samym sztywny podział na filozofię akademicką i pozaakademicką. Formą potwierdzenia, że jest to właściwy kierunek zdaje się być stale rosnące zainteresowanie udziałem w konferencji (w ostatnich dwóch latach liczba uczestników oscylowała w okolicach 50 osób), a także liczne wsparcie patronackie (także spoza ściśle pojętych filozoficznych przestrzeni).

Tegoroczna edycja przybrała formę seminaryjną – wygłoszonych zostało trzynaście półgodzinnych referatów, a każdemu z nich poświęcono tyleż samo czasu podczas dyskusji. W swoich wystąpieniach prelegenci starali się podejść do tytułowej problematyki z możliwie różnych – i różnorodnych – stron. Problematyka ta wydaje się być bowiem kwestią istotną nie tylko w środowisku filozoficznym (wszak to jeden z leitmotivów filozofowania), ale także w przestrzeni społecznej, jako że filozofia nieustannie skazywana jest na konieczność uzasadniania własnej sensowności i przydatności dla tzw. życia codziennego, a jej nieodzowność i nieusuwalność nigdzie chyba współcześnie nie dochodzi tak bardzo do głosu, jak w kontekście bieżących sporów aksjologiczno-etycznych. Prawdziwy dialog, będący kwintesencją filozofowania i – tym samym – stanowiący pulsujące serce Górskiego Filozofowania nie jest jednakowoż możliwy jedynie poprzez mówienie do siebie, ale także poprzez bycie ze sobą jako mówienie sobą i z siebie w przestrzeni tego, co codzienne. Nieśmiało, ale i z nadzieją ów wzorzec stara się naśladować Górskie Filozofowanie, widząc w tym przyszłość zarówno dla środowiska filozoficznego, jak i kulturalno-społecznego. Tak rozumiane filozofowanie dokonywało się podczas tegorocznej edycji nie tylko w momentach bardziej sformalizowanych (prelekcje i dyskusje nad nimi), ale także w trakcie codziennych wycieczek górskich oraz spotkania towarzyskiego w postaci wspólnego przebywania w schronisku górskim.

Górskie Filozofowanie jest jednym z wielu głosów w toczącej się obecnie debacie o miejsce i kształt filozofii hic et nunc, głosem krytycznym wobec niektórych propozycji, ale jednocześnie zapraszającym do dialogu, do wspólnego poszukiwania, do podjęcia wyzwania i potraktowania filozofii na poważnie. O jakie wyzwanie chodzi i w jakim sensie należy potraktować filozofię na poważnie – to można odczuć i zrozumieć, biorąc udział w kolejnej edycji Górskiego Filozofowania, do czego serdecznie zachęcamy. Nie mamy tu do czynienia z neutralną światopoglądowo i filozoficznie propozycją – ale czy takowe są w ogóle możliwe? — ale z zaproszeniem i swego rodzaju świadectwem tych, którzy (górską) filozofię kochają i tą miłością chcą zarażać innych. A jako że „wiarygodna jest tylko miłość” (H.U. von Balthasar), może warto dać się zarazić i zaprosić do wspólnego górsko-filozoficznego spotkania opartego na dialogicznym współbyciu?

Organizatorzy:

dr hab. Maciej Woźniczka

mgr Michał Płóciennik

Koło Naukowe Filozofów AJD

dr hab. Janusz Jaskóła

mgr Maksym Adamczak

Patronem wydarzenia był m.in. magazyn i portal „Filozofuj!”.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy