Aktualności Konkurs Logiczny Konkursy Logika Ogłoszenia Patronaty

IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny – rejestracja szkół

Rozpoczęła się rejestracja szkół na IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny. Jako patron medialny konkursu zapraszamy do udziału.

Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju KUL. Współorganizatorem sprawującym opiekę merytoryczną nad konkursem jest Instytut Filozofii KUL (w szczególności Katedra Logiki KUL). Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Etapy konkursu

 1. Rejestracja

  Szkoła zgłasza udział przewidywanej liczby uczniów za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 31 marca 2021 r.

  Równocześnie uczestnicy (uczniowie) szkolnego etapu konkursu dokonują samodzielnej rejestracji na platformie Moodle konkursu do 31 marca 2021 r. (ten moduł rejestracyjny będzie uruchomimy wkrótce).

  • Podczas rejestracji uczniowie zobowiązani są do podania danych adresowych szkoły włącznie z numerem REGON.
  • Po zarejestrowaniu uczestnicy są zobowiązani do przesłania za pośrednictwem platformy Moodle konkursu kopii (wyraźne zdjęcie lub skan) wydrukowanych i podpisanych oświadczeń i klauzuli informacyjnej.
  • Potwierdzenie zarejestrowanych uczestników przez szkołę – do 15 kwietnia 2021 r.
 2. Etap I Szkolny

  Etap I – szkolny odbędzie się we środę 21 kwietnia 2021 r. w godz. 09.00–10.00 CET.

  I etap konkursu może być przeprowadzony poza szkołą lub – jeśli pozwalają na to warunki epidemiczne – na terenie szkoły.

  Uczniowie biorący udział w konkursie wypełniają testy konkursowe bez pomocy osób trzecich. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej tj. 45 minut.

 3. Wyniki

  Komisja Konkursowa do 26 kwietnia 2021 r. dokona sprawdzenia testów konkursowych i ogłosi wyniki szkolnego etapu konkursu. Wyłonieni zostaną zwycięzcy pierwszego etapu konkursu.

  Do II (finałowego) etapu konkursu awansuje:

  1. po dwoje uczniów, którzy w I etapie (szkolnym) uzyskali w swojej szkole największą liczbę punktów (o ile uzyskają oni co najmniej 30% łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia w tym etapie),
  2. 15 uczniów, spoza osób wymienionych w punkcie a), które uzyskały w I etapie konkursu największą liczbę punktów.
 4. Etap II Finałowy

  Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniu 13 maja 2021 r. podczas LXIII Tygodnia Filozoficznego.

Nagrody

Nagrodą w pierwszym etapie konkursu jest zakwalifikowanie się do drugiego etapu.

Dziesięciu najlepszych uczestników Finału Konkursu otrzyma dyplom Laureata Konkursu oraz nagrody książkowe.

Nagrodami w drugim etapie konkursu za zajęcie I‑go, II-go i III-go miejsca są indeksy na wybrane kierunki: filozofia, retoryka stosowana lub kognitywistyka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zdobywca I‑go miejsca otrzymuje ponadto rzeczową nagrodę główną (laptop). Nagrodę rzeczową otrzymuje także laureat II-go miejsca (smartphone) i III-go miejsca (tablet).


Komplet informacji o Konkursie wraz z Regulaminem Konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora.

Materiały dodatkowe: regulamin konkursu, terminarz do pobrania > tutaj i przewodnik dla ucznia do pobrania > tutaj.

Organizatorzy:
Fundacja Rozwoju KUL
Instytut Filozofii KUL

Patronat medialny:
„Filozofuj!”

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy