Fragment z klasyka

Jacques Maritain: Życiodajna forma istnienia społeczeństwa

Źródło: J. Maritain, Człowiek i państwo, tłum. A. Grobler, Kraków 1993, s. 16–17.


Społeczeństwo Polityczne, będące wymogiem natury i osiągnięciem rozumu, jest najdoskonalszym ze społeczeństw tego świata. Jest konkretną i w pełni ludzką rzeczywistością, nakierowaną na konkretne i całkowicie ludzkie dobro, dobro wspólne. Jest dziełem rozumu, wyrosłym z jego niedostrzegalnych wysiłków, podejmowanych w oderwaniu od instynktu, i zakładającym zasadniczo racjonalny porządek; nie jest jednak ani trochę bardziej Czystym Rozumem niż sam człowiek. Ciało polityczne [in. Społeczeństwo Polityczne – red.] ma ciało i krew, instynkty, namiętności, odruchy, nieświadome struktury psychologiczne i dynamizm,  wszystko to podporządkowane, jeśli trzeba, za pomocą przymusu prawnego, określonej Idei i racjonalnym decyzjom. Sprawiedliwość jest podstawowym warunkiem istnienia ciała politycznego, ale jego życiodajną formą jest ze wszech miar Przyjaźń. Zmierza ono do osiągnięcia prawdziwie ludzkiej i dobrowolnej wspólnoty. Żyje dzięki poświęceniu i oddaniu ludzkich osób. Osoby gotowe są poświęcić swe życie, mienie i honor w imię wspólnoty. Oddanie i miłość wzajemna, tak jak poczucie prawa i sprawiedliwości, mają ogromne znaczenie dla poczucia obywatelskiej wspólnoty. 


Pobierz tekst w PDF.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy