Audycja Filozofia języka

Jak działa język? – audycja w Radiu Gdańsk

30 listopada została wyemitowana audycja w Radiu Gdańsk poświęcona 23. numerowi naszego magazynu pt. Jak działa język? Zachęcamy do odsłuchania!

Zapisz się do naszego newslettera

Gość­mi red. Iwo­ny Boraw­skiej byli dr Artur Szut­ta i dr hab. Nata­sza Szut­ta z Redak­cji „Filo­zo­fuj!” oraz dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz (Insty­tut Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych UG). Była to audy­cja w ramach cyklu „Wspól­ne Czy­ta­nie w Radiu Gdańsk”.


Audycję można odsłuchać > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy