Audycja Filozofia języka

Jak działa język? – audycja w Radiu Gdańsk

30 listopada została wyemitowana audycja w Radiu Gdańsk poświęcona 23. numerowi naszego magazynu pt. Jak działa język? Zachęcamy do odsłuchania!

Gość­mi red. Iwo­ny Boraw­skiej byli dr Artur Szut­ta i dr hab. Nata­sza Szut­ta z Redak­cji „Filo­zo­fuj!” oraz dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz (Insty­tut Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych UG). Była to audy­cja w ramach cyklu „Wspól­ne Czy­ta­nie w Radiu Gdańsk”.


Audycję można odsłuchać > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy