Filozofia umysłu Kognitywistyka Opracowania

Jaki wpływ na zdolności poznawcze mają wstrząsy mózgu?

concussions_baner
Wstrząśnienia mózgu mogą powodować trwałe i rozległe konsekwencje dla zdolności poznawczych człowieka. Teza ta została przedstawiona na dorocznym spotkaniu Cognitive Neuroscience Society, na którym zaprezentowano wyniki dwóch najnowszych badań. Pisze o tym Sara G. Miller na portalu Livescience.com.

Trwałość zmian w mózgu

Dotychczas przyjmowano, iż wstrząśnienie mózgu może znacząco wpływać na umiejętność myślenia jedynie przez kilka tygodni, jednak najnowsze badania wykazują, że taki wpływ może utrzymywać się nawet do 55 lat. 

Naukowcy przebadali dwie grupy: pierwsza składała się z 43 osób w wieku 18–80 lat, drugą stanowiło 20 studentów, których średnia wieku wynosiła 21 lat. W skład obu grup weszło kilka osób, które doświadczyły w przeszłości wstrząśnienia mózgu. Badanie wykazało, iż niezależnie od wieku osób oraz czasu jaki upłynął od wypadku, ci, którzy go doświadczyli, osiągnęli gorsze wyniki w teście na wizualną pamięć roboczą. 

Jak opisuje Hector Arciniega z Uniwersytetu w Newadzie, w celu przetestowania wizualnej pamięci roboczej, badanym przez krótki czas przedstawiano obrazek, po czym pokazywano im kolejny, a ci musieli odpowiedzieć czy oba z nich były takie same. Badani, którzy nie ucierpieli z powodu wstrząśnienia mózgu, średnio odpowiadali bardziej precyzyjnie niż ci, którzy doświadczyli wypadku. Ponadto, wyniki pokazały, że wstrząśnienia mogą mieć długotrwałe skutki. 

Mniejsza precyzyjność w testach pamięci może wydawać się mało znacząca, jednak w przypadku osób, które doznały wielokrotnych wstrząśnień, skutkami mogą być trwałe upośledzenia. Badani z drugiej grupy (studenci) o wiele sprawniej dostrzegali te upośledzenia niż osoby z grupy pierwszej. 

Przykładowo, u młodej osoby efektem wstrząśnienia mózgu może być konieczność dłuższego uczenia się do egzaminu, gdyż proces przyswajania wiedzy będzie przebiegał wolniej. U osób starszych takie skutki trudniej zaobserwować z racji naturalnego obniżania się wydajności pamięci roboczej związanej z wiekiem. 

Deficyty uwagi

W drugim badaniu naukowcy zaobserwowali, że wstrząśnienie wpływa na skupienie uwagi. Przebadano 31 osób, z czego 10 było zdiagnozowanych, a pozostałe 21 to ci, u których nie stwierdzono wstrząśnienia, ale zaobserwowali oni pewne symptomy po uderzeniu się w głowę. Jak twierdzi Jon Sigurjonsson z City College w Nowym Jorku, wiele osób nie wie bowiem, jakie są objawy wstrząśnienia mózgu. 

W celu zbadania uwagi naukowcy posłużyli się testem MMN, który mierzy aktywność mózgu podczas obserwowania migającej litery M na ekranie. Zakłada się, że gdy M zamienia się w N, powinien nastąpić skok aktywności mózgu. O ile u zdrowych osób zaobserwowano taki skok, o tyle u tych, które ucierpiały z powodu wstrząśnienia, nie wykryto zmiany. Może to oznaczać, że uraz spowodował obniżenie zdolności uwagi. Warto zaznaczyć, iż nie odnotowano różnic między grupami w przypadku takich umiejętności, jak planowanie czy skupienie. 

Naukowcy planują przeprowadzić kolejne eksperymenty mające na celu zbadanie wpływu wstrząśnień mózgu na procesy myślowe. Mają także nadzieję, że ich badania przyczynią się do stworzenia testu, który jednoznacznie pozwoli stwierdzić czy ktoś ucierpiał z powodu wstrząśnienia mózgu, czy też nie. 

Opracowała: Katarzyna Biel
Redakcja językowa: Kinga Perużyńska

Źródło: livescience.com

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy