Jan Woleński: Trzecia (nowożytna) rewolucja antropologiczna

Po dwóch wstrząsach rewolucyjnych w myśle­niu o człowieku dokonu­je się trze­ci, związany z tech­niką kom­put­erową. Coraz częś­ciej człowiek jest porówny­wany nie ze zwierzę­ta­mi, ale z kom­put­era­mi – ze swoim wynalazkiem.