Wydarzenia

Jubileusz Profesora Jacka Jadackiego

28 marca 2017 Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego obchodził święto – tego dnia miał miejsce jubileusz profesora dra hab. Jacka J. Jadackiego. Uroczystość odbyła się w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie. Redakcja „Filozofuj!” dołącza się do podziękowań składanych dostojnemu Jubilatowi, Autorowi tekstów do naszego magazynu, za dotychczasowy Jego wkład w polską myśl filozoficzną, jej popularyzowanie i upowszechnianie oraz do życzeń jeszcze wielu lat twórczej pracy.

Profesor dr hab. Jacek Juliusz Jadacki urodził się 11 września 1946 roku w Puchaczowie koło Lublina. Swoją naukową karierę od młodych lat wiązał z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie ukończył filozofię. Profesor ma jednak na swoim koncie także wykształcenie muzyczne. Początkowo gry na fortepianie uczył się pod czujnym okiem ojca, następnie ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w Ełku i Państwową Średnią Szkołę Muzyczną w Olsztynie. Magisterium z tego instrumentu otrzymał ukończywszy Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie.

W swojej filozoficznej działalności uwzględnia głównie semiotykę logiczną i metodologię, ontologię i epistemologię oraz historię filozofii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (o jej fenomenie możecie przeczytać tutaj). W swoim pokaźnym dorobku publikacji książkowych ma takie pozycje jak Orientacje i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli polskiej czy Spór o granice poznania. Prolegomena do epistemologii. W pierwszej z tych pozycji profesor Jadacki przedstawia zarys epok filozofii polskiej oraz zajmuje się obszernie omówieniem twórczości głównych jej przedstawicieli.

Wszystkich, którzy nie mieli jeszcze kontaktu z publikacjami profesora Jacka Jadackiego, zachęcamy do nadrobienia zaległości, natomiast panu profesorowi życzymy kolejnych sukcesów i dziękujemy za dotychczasowy wkład w polską myśl filozoficzną.

Opracowała: Liliana Radkiewicz

Fot. Wydawnictwo Naukowe Semper

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy