Zapowiedzi wydawnicze

Już od 1 marca trzydziesty ósmy numer „Filozofuj!”: Tabu

Od 1 marca w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty ósmy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Tabu. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około dwa miesiące. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filozofuj!” jest czasopismem popularnonaukowym o filozofii.

Wydawcą „Filozofuj!” jest Wydawnictwo Academicon
(będące na liście punktowanych wydawców MNiSW – 100 pkt za monografię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redaktor prowadzący numeru: dr Piotr Biłgorajski

Podziękowania za pracę nad numerem należą się: Autorom tekstów, Redaktorom, w szczególności: Eli Drozdowskiej, Błażejowi Gęburze, Marcinowi Iwanickiemu, Dorocie Monkiewicz-Cybulskiej, Redaktorom językowym: Aleksandrze Sitkiewicz, Marcinowi Gęsiarzowi, Grafikom:  Natalii Biesiadzie-Myszak, Paulinie Belcarz, Hannie Bytniewskiej, Ewie Czarneckiej, Małgorzacie Oleszkiewicz, Florianen vinsi’Siegereith, Małgorzacie Uglik, Patrycji Waleszczak, Wojciechowi Zielińskiemu, Specjalistom DTP: Adamowi Dorotowi, Robertowi Kryńskiemu, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wsparli w projekcie Patronite: Izie Bryzik, Przemkowi Czumie, Kacprowi Dyrdzie, Piotrowi Elfingerowi, Marcinowi Elsnerowi, Pawełowi Frendenbergowi, Pawłowi Głazowi, Adamowi Hutnikiewiczowi, Danielowi Kozie, Sebastianowi Łasajowi, Tomaszowi Peplińskiemu, Oktawii Poprawskiej, Pawłowi Sinile, Tomaszowi Stepińskiemu, Janowi Swianiewiczowi, Zbigniewowi Szafrańcowi, Magdalenie Szczecinie, Ani Wilk-Płaszczyk, Józefowi Zonowi. Również dzięki Waszemu wkładowi możliwe było wydane tego numeru.


Drodzy Czytelnicy,

Zakazy w życiu moralnym i społecznym zazwyczaj nie mają dobrej prasy. Odczuwamy je na ogół jako arbitralne ograniczenie naszej wolności; coś, co tłumi nasz rozwój i kreatywność. Wydaje się jednak, że wszelkie próby wyjaśnienia, czym one są i dlaczego w ogóle się pojawiają, stanowią działania niezwykle cenne. Pozwalają nam mieć nadzieję na to, że w ten sposób odkryjemy kryterium, które umożliwi odróżnienie zakazów pożytecznych od szkodliwych, a dzięki temu również skuteczne unikanie tych ostatnich. Wiemy jednak, że pewne zakazy mają szczególną naturę. Nie zawsze są wypowiedziane wprost, ale niezmiennie obowiązują i stanowią niewidzialną granicę, poza którą kończy się społeczeństwo.

Racjonalne podejście do rozpatrywania prawdziwego znaczenia zjawiska tabu nie wyklucza aprobaty dla niektórych jego wcieleń. To prawda, że pewne z nich przy bliższej analizie wydają się nie tylko irracjonalne, ale wręcz szkodliwe, i jako takie słusznie powinny być bezwzględnie porzucone. Warto jednak dostrzec, że chyba niemożliwa jest kultura, która nie posiadałaby jakichkolwiek tabu, gdyż stanowią one swojego rodzaju bezpieczniki chroniące ją przed unicestwieniem. Jeśli tak, to filozoficzna refleksja nad pojęciem tabu jest po prostu analizą funkcji, jakie pełni dana kultura, oraz jej nieprzekraczalnych granic.

Każda kultura wydaje się mieć swoje tajemnice, ale rolą filozofii jest przynajmniej próba zrozumienia, jaka jest ich geneza oraz przede wszystkim czy ich utrzymywanie przy życiu da się w jakikolwiek sposób uzasadnić. Wydaje się jednak, że przy rozpatrywaniu tych problemów należy unikać dwóch skrajności. Naiwne wydaje się podejście, w myśl którego wszelkie tabu powinny być zniesione, gdyż stawiałoby to pod znakiem zapytania dalsze istnienie określonej kultury. Z kolei zaakceptowanie poglądu głoszącego, że tabu powinno dotyczyć niemal wszystkiego, prowadziłoby do wytworzenia środowiska, w którym trudno byłoby o autentyczny rozwój jednostek ludzkich.

Jesteśmy przekonani, że zagadnienie tabu zasługuje na to, żeby naświetlić je z wielu różnych perspektyw. Nasi Autorzy przygotowali teksty dotyczące m.in. filozoficznej analizy pojęcia tabu, problemu zakazanej wiedzy, znaczenia wstrętu w moralności, ujęcia tabu w twórczości Stanisława Lema czy rzeczy niewypowiadalnych w kulturze starożytnej Grecji. W numerze znajdziecie również teksty ze stałych działów pisma: kalendarium problemowe, recenzje filozoficzne, kurs logiki, filozofię w literaturze i w filmie, kolejne części cykli o metaforach i filozofii społecznej oraz scenariusz lekcji.

Nie łudzimy się, że ustalenia zawarte w numerze są niekontrowersyjne. Trudno zresztą spodziewać się wśród filozofów zgodnej odpowiedzi na pytanie o prawdziwą naturę tak złożonego i do pewnego stopnia tajemniczego zjawiska. Wierząc jednak w to, że w filozofii ostatecznie wszystko trzeba rozstrzygać w pojedynkę, zachęcamy Was do wyrobienia sobie własnego poglądu, bazując na naszych tekstach.

Redakcja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Osoby, które chciałby pomóc przy zorganizowaniu spotkania Klubu „Filozofuj!” w swoim mieście, zapraszamy do współpracy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE


Oto spis treści numeru 2(38)/2021:

Czasopismo popularyzujące filozofię.

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy