Zapowiedzi wydawnicze

Już od 30 października trzydziesty szósty numer „Filozofuj!”: Współczesne mity

Od 2 listopada w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty szósty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Współczesne mity. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około dwa miesiące. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filozofuj!” jest czasopismem popularnonaukowym o filozofii.

Wydawcą „Filozofuj!” jest Wydawnictwo Academicon
(będące na liście punktowanych wydawców MNiSW – 100 pkt za monografię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redaktor prowadzący numeru: Artur Szutta

Podziękowania za pracę nad numerem należą się: Autorom tekstów, Redaktorom, w szczególności: Eli Drozdowskiej, Błażejowi Gęburze, Marcinowi Iwanickiemu, Dorocie Monkiewicz-Cybulskiej, Redaktorom językowym: Aleksandrze Sitkiewicz, Marcinowi Gęsiarzowi, Grafikom:  Natalii Biesiadzie-Myszak, Paulinie Belcarz, Hannie Bytniewskiej, Ewie Czarneckiej, Małgorzacie Oleszkiewicz, Florianen vinsi’Siegereith, Małgorzacie Uglik, Patrycji Waleszczak, Wojciechowi Zielińskiemu, Specjalistom DTP: Adamowi Dorotowi, Robertowi Kryńskiemu, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wsparli w projekcie Patronite: Kacprowi Dyrdzie, Krzysztofowi Dąbkowskiemu, Piotr Elfingerowi, Pawłowi Głazowi, Danielowi Kozie, Mateuszowi Ozimkowi, Tomaszowi Peplińskiemu, Alicji Pietras, Oktawii Poprawskiej, Janowi Rychertowi, Tomaszowi Stepinskiemu, Janowi Swianiewiczowi, Zbigniewowi Szafrańcowi, Slavo Szcześniakowi, Ani Wilk-Płaszczyk, Józefowi Zonowi.. Również dzięki Waszemu wkładowi możliwe było wydane tego numeru.


Drodzy Czytelnicy,

niekiedy stwierdza się, że powstanie i rozwój filozofii można traktować jako spektakularne zwycięstwo rozumu nad myśleniem w kategoriach mitologicznych. Wedle takiego scenariusza starożytni Grecy zaczęli dostrzegać nieadekwatność wyjaśnień funkcjonujących w ramach otaczających ich zewsząd mitów i pewnie wkroczyli na ścieżkę racjonalności, konsekwentnie usuwając niemal wszystko, co stało na drodze rozumu. Nie kwestionując tego, być może nieco uproszczonego, obrazu, należy podkreślić, że w pewnym sensie znajdujemy się dzisiaj w sytuacji podobnej (z wszystkimi oczywistymi różnicami), co Grecy u początków myślenia filozoficznego.

Nadal bowiem otaczają nas mity. Są jednak o wiele bardziej rozproszone i płytkie; na ogół nie mogą odznaczać się tą egzystencjalną głębią, którą wciąż możemy odnaleźć np. w opowieści o Mojrach, nawet jeśli uznajemy ją za z gruntu fałszywą. Rolą filozofii byłoby zatem dzisiaj nie tyle eliminowanie tych współczesnych mitów, gdyż jest to zadanie pozbawione większych szans powodzenia, ale stworzenie pewnej ich intelektualnej mapy i krytyczny namysł nad ich treścią. Sądzimy, że to, mówiąc kolokwialnie, da się zrobić. Dlatego aktualny numer czasopisma przygotowany w 25-lecie śmierci Józefa Marii Bocheńskiego, wybitnego polskiego filozofa i logika, autora 100 zabobonów w całości poświęcamy tej problematyce.

Znajdziecie w nim refleksję nad pojęciem świato­­­poglądu naukowego, autorytetu, tolerancji, faktu, czujności poznawczej, a także m.in. rozważenie poglądu, że rolą filozofii jest zwalczanie zabobonów. Zachęcamy również do przeczytania tekstów ze stałych działów: filozofii w filmie, filozofii w literaturze, scenariusza lekcji czy kolejnego felietonu o metaforach. Mamy ogromną nadzieję, że lektura tego numeru choć trochę przyczyni się do przyznania przez Was, że nawet w otoczeniu mitów da się rozumnie żyć.

Filozofujcie!

Redakcja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Osoby, które chciałby pomóc przy zorganizowaniu spotkania Klubu „Filozofuj!” w swoim mieście, zapraszamy do współpracy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE


Oto spis treści numeru 5(35)/2020:

Czasopismo popularyzujące filozofię.

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • W czasach epidemii kłamstwa warto kupić ten numer… tylko przemknąć bez maseczki dla idiotów/oportunistów między półkami i do kasy.

  • Nowa nauka, nowa wiedza, badania, odkrycia, wynalazki plus nowa/stara edukacja”
    Jednak — jako postulaty — w odmienionej wersji/kształcie/standardzie ich potrzeba istnieje jak najbardziej…

    A uderzająca w prawdę, fakty i rzeczywistość destrukcyjna, komunistyczna i postępowa na neomarxistowską modłę polityczna poprawność /PC/ rodem z uczelni amerykańskich?!

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy