Galeria Cytatów

Kazimierz Twardowski: Patriotyzm

Gdzie poczucie solidarności narodowej objawia się tylko w uczuciu, a nie prowadzi do czynu i do działania, tam nie ma jeszcze prawdziwego patriotyzmu – tam jest tylko patriotnictwo.

[Kazimierz Twardowski, O patriotyzmie, za: Jacek Jadacki, Patriotyzm – od Twardowskiego do Bocheńskiego, w: Jacek Jadacki (red.), Rozum i wola. Kazimierz Twardowski i jego wpływ na kształt kultury polskiej XX wieku]

 

Ilustracja: Mira Zyśko


Polecamy książkę J. Jadackiego Rozum i wola. Kazimierz Twardowski i jego wpływ na kształt kultury polskiej XX wieku Wydawnictwa Academicon, w której znajdują się teksty najlepszych specjalistów skupionych wokół Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Do nabycia > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 4 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2022 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować