Kluby „Filozofuj!” Kraków

Stanisław Lem – postępowiec czy konserwatysta?”. Spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Krakowie

26 listopada o godz. 17:30 w Kawiarni De Revoutionibus odbędzie się spotkanie Klubu „Filozofuj!” poświęcone Stanisławowi Lemowi.

Świat możemy zmienić zarówno w technokratyczną utopię, jak i w ponowoczesne zgliszcza. Wszystko za pomocą ludzkiego intelektu, który gra istotną rolę w twórczości Lema i będzie jednym z zagadnień omawianych podczas dyskusji. W trakcie spotkania „Stanisław Lem – postępowiec czy konserwatysta?” nakreślimy również lemowską wizję nauki, technologi i postępu. Zastanowimy się czy Lem dałby się namówić na założenie profilu na Facebook’u oraz czy dzięki technice możemy osiągnąć doskonałość moralną. Poruszone zostaną również następujące kwestie:

  • Jaki jest według Lema wpływ ewolucji techniki na kulturę?
  • Czy ingerencja biotechnologiczna w ludzkie ciało stwarza więcej dobrodziejstw, czy zagrożeń?
  • Czy postęp nauki i techniki może się przyczynić do eliminacji zła?
  • Światopogląd Lema: Jak być konserwatywno-pesymistycznym futurologiem?

Spotkanie podzielone zostanie na dwie części: najpierw będzie można wysłuchać dyskusji zaproszonych ekspertów. Następnie głos zostanie oddany publiczności – każdy z przybyłych będzie mógł zadać pytanie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Podczas spotkania będzie można zakupić drukowaną wersję czasopisma w promocyjnej cenie oraz uraczyć się ciepłym napojem w kawiarni De Revolutionibus 🙂


Szczególne podziękowania kierujemy do naszych partnerów:

Fundacji PZU

Kawiarni De Revolutionibus


W dyskusji wezmą udział:

Filip Kobiela – doktor filozofii, adiunkt w Zakładzie Filozofii AWF w Krakowie, członek zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Zajmuje się ontologią, epistemologią i filozofią gier, wykorzystując dokonania tradycji fenomenologicznej i analitycznej. W swoich badaniach stara się między innymi kontynuować rozważania polskich filozofów XX wieku, w tym zwłaszcza Romana Ingardena oraz Stanisława Lema. Jest pomysłodawcą i współredaktorem antologii Filozoficzny Lem, która wkrótce ukaże się drukiem.

Szymon Kukulak – doktorant literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ, absolwent filologii polskiej i fizyki doświadczalnej, licencjat astronomii. Zajmuje się popkulturą powojenną i najnowszą oraz jej relacjami z realną sferą naukowo-techniczną, szczególnie w literaturze SF — zwłaszcza w prozie Stanisława Lema i Jacka Dukaja — oraz w obszarze game studies. Autor kilkunastu tekstów naukowych nt. prozy Stanisława Lema i autorów pokrewnych. Finalizuje rozprawę doktorską na temat korzeni przyrodoznawczych prozy autora „Solaris”.

Łukasz Kucharczyk – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt Katedry Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Autor monografii Granice ciała. Somapoetyka w twórczości Stanisława Lema i kilkunastu artykułów naukowych. Publikuje teksty krytycznoliterackie w czasopiśmie „Topos” i „Nowym Napisie”. Pracuje również w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego.


Czas: 26 listopada (piątek), godz. 17:30–19:00

Miejsce: Kawiarnia De Revolutionibus, ul. Bracka 14, Kraków


Zobacz relację ze spotkań Klubów „Filozofuj!”  w innych miastach.

Kluby „Filozofuj!” – to nieformalne grupy współpracowników i sympatyków czasopisma „Filozofuj!”, organizujące w swoich miejscowościach imprezy (np. konferencje, spotkania dyskusyjne lub promocyjne) popularyzujące filozofię pod patronatem Redakcji „Filozofuj!”. Więcej informacji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy