Aktualności Patronaty Wydarzenia

Kochać to nie znaczy zawsze to samo”. Filozoficzne antywalentynki w IKM w Gdańsku

antywalentynki w IKM w Gdańsku
- Czy kochając zmierzamy ku wyżynom ducha (i ciała)? Czy też może jest całkiem na odwrót? – zastanawia się Robert Dolewski. 14 lutego Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na filozoficzne antywalentynki. Co na temat miłości mieli do powiedzenia słynni europejscy filozofowie z Arthurem Schopenhauerem na czele? Sprawdźmy 14 lutego o godz. 18.00 w IKM. Wstęp wolny.

Zapisz się do naszego newslettera

14 lutego Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej zaprasza na filo­zoficzne anty­wa­len­tyn­ki. W walen­tynkowy wieczór IKM pro­ponu­je nieco inne, filo­zoficzne spo­jrze­nie na cele­browaną w dniu zakochanych miłość. Czym właś­ci­wie jest to osław­ione uczu­cie miłoś­ci i czy przy­pad­kiem nie tkwi w nim zalążek ludzkiego nieszczęś­cia? Na te i inne pyta­nia postara się udzielić odpowiedzi dr Robert Dolews­ki pod­czas mul­ti­me­di­al­nego wykładu z dyskusją.

Cykl wykładów Rober­ta Dolewskiego to drugie, po zMYŚL­nych zabawach, z dzi­ałań w ramach pro­gra­mu Filo­zofia w IKM. Wydarzenia pokazu­ją, że filo­zofia jest tam, gdzie się jej nie spodziewamy, leży u pod­staw wielu zjawisk, z który­mi stykamy się na co dzień.


Robert Dolews­ki, prezes fun­dacji Ogród Filo­zofii. Dok­torant filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Warmińsko-Mazurskim w Olsz­tynie. Pra­cown­ik dydak­ty­czny na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Hob­bysty­cznie od wielu lat udziela się również na Trójmiejskiej sce­nie rapowej.

14 lutego, godz. 18.00, „Kochać to nie znaczy zawsze to samo”. Filo­zoficzne anty­wa­len­tyn­ki Wykład Rober­ta Dolewskiego

Miejsce: Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/373489076777779/

Patronat: Filo­zo­fuj!

Wstęp wol­ny

Pozostałe wydarzenia w naszym dziale Aktu­al­noś­ci.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy