Aktualności Historia filozofii starożytnej Patronaty Wydarzenia

Kolejny Spacer z Arystotelesem w Poznaniu – Arystoteles łaciński

Już 24 lutego (piątek) w poznańskim Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Spacery z Arystotelesem”. Tym razem uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać wykładu pt. „Arystoteles łaciński”, który wygłosi dr Maciej Przybył. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie patronatem medialnym.

Wykład, który rozpocznie się o godzinie 18.00, będzie koncentrował się na temacie recepcji myśli arystotelesowskiej w średniowiecznej Europie Łacińskiej. Dr Maciej Przybył, dzieląc swoje wystąpienie na cztery części, będzie starał się najpierw wskazać, w jaki sposób i jakimi drogami myśl Arystotelesa dotarła na Zachód Europy. Druga część to analiza recepcji myśli Stagiryty do wieku XIII, oraz jej znaczenia dla średniowiecznej dialektyki i późniejszej scholastyki. Fragment trzeci to najistotniejsza część, która, jak czytamy w abstrakcie wykładu: „skupiona zostanie wokół problematyki arystotelizmu łacińskiego w XIII wieku. W jej ramach prelegent scharakteryzuje dokonania głównych myślicieli owego stulecia, którzy pod wpływem filozofii przyrody i metafizyki Stagiryty zainspirowani zostali do nowych poszukiwań intelektualnych i nowego odkrywania świata”. Na koniec poruszona zostanie jeszcze kwestia kontrowersji związanych z arystotelizmem w XIV wieku, artykułów paryskich z roku 1277, a także świeżych nurtów pojawiających się w czternastym stuleciu w filozofii i teologii.

Spacery z Arystotelesem” to projekt zorganizowany z okazji 2400. rocznicy urodzin Stagiryty, obejmujący działania od października 2016 roku do czerwca 2017, w tym dziewięć wykładów oraz wystawę fotograficzną. Tworzą one cykl refleksyjnych spotkań filozoficznych, utrzymanych w luźnej konwencji, które ukazują Arystotelesa jako myśliciela niezwykle silnie oddziałującego na kulturę europejską Wschodu i Zachodu. Wszystko to w wyjątkowym Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci”, którego mottem jest wieloznaczne hasło: „Przekrój poznania”.


Tematy i „przewodnicy” najbliższych spotkań to:

24.03 godz. 18.00 – „Arystoteles w polskim Renesansie” – prof. Danilo Facca (Instytut Socjologii i Filozofii PAN w Warszawie);

28.04 godz. 18.00 – „Recepcja retoryki Arystotelesa” – mgr Aleksandra Mathiesen (Uniwersytet Adama Mickiewicza);

19.05 godz. 18.00 – „Czy filozofię współczesną interesuje Arystoteles?” – dr Paweł Bleja (Uniwersytet Adama Mickiewicza);

23.06 godz. 18.00 – „Perypatetycy o winie, muzyce i sprawach Afrodyty” – piknik arystotelesowski.

Opracował: Mateusz Tofilski


Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”, ul. Księdza Ignacego Posadzego 3, 61–108, Poznań
24.02.2017, godz. 18.00
Strona internetowa wydarzenia
 Wydarzenie na Facebooku

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy