Konferencje Patronaty

Oblicza interdyscyplinarności – konferencja w Częstochowie

Dlaczego badania nad jakimś problemem podejmowane wspólnie przez specjalistów z wielu dyscyplin naukowych są obecnie zjawiskiem coraz częstszym? Czy nie łamie się w ten sposób rygorów metodologicznych każdej z tych dyscyplin? Co się zyskuje dzięki takiej współpracy? Te i pokrewne problemy będą przedmiotem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza interdyscyplinarności”, organizowanej przez Koło Naukowe Filozofów AJD w dniach 20–21 kwietnia 2017 r. na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Celem konferencji jest wspólna dyskusja reprezentantów różnych nauk, którzy w swojej pracy badawczej podejmują takie zagadnienia jak człowiek, kultura, wszechświat. Organizatorom przyświeca hasło interdyscyplinarności naukowej, o której pisał Richard Rorty: 

Im większa jest interakcja filozofii z innymi ludzkimi działaniami (nie tylko z przyrodoznawstwem, lecz także ze sztuką, literaturą, religią i polityką), tym ważniejsza staje się filozofia dla polityki kulturalnej, a w konsekwencji – użyteczniejsza. Im bardziej dąży do autonomii, na tym mniejszą zasługuje uwagę.

Współcześnie coraz częściej w różnych dziedzinach nauki obserwujemy zjawisko badań interdyscyplinarnych. Prawdopodobnie dalszy postęp zarówno nauk szczegółowych, jak i filozofii będzie przebiegał w tym kierunku. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, środowisko filozofów zaprasza badaczy różnych dyscyplin naukowych z Polski i zagranicy, którym nieobca jest interdyscyplinarna praca badawcza do udziału w konferencji. Organizatorzy zapraszają zarówno filozofów, jak i reprezentantów innych nauk zainteresowanych refleksją filozoficzną. 

Opracował: Damian Nowak
Grafika: Organizatorzy


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
20–21 kwietnia 2017
Strona internetowa organizatorów
 Wydarzenie na Facebooku

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy