Filozofia w szkole Wydarzenia

Czwarta konferencja „Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?”

Edukacja filozoficzna – pomiędzy poszukiwaniem sensu życia a nauką krytycznego myślenia to temat IV edycji konferencji Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?, organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego i magazyn „Filozofuj!”. Odbędzie się ona w dniach 6–7 marca 2020. Goście specjalni konferencji: prof. dr hab. Stanisław Judycki oraz dr hab. Rafał Urbaniak, prof. UG. Podczas konferencji odbędą się warsztaty, które poprowadzą: Marcin Będkowski (Filozofia w czasach popkultury) oraz Jarosław Marek Spychała (LEGO-LOGOS) oraz dyskusja panelowa na temat stanu nauczania filozofii i etyki w Polsce. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy nauczycieli akademickich oraz nauczycieli filozofii i etyki w szkołach.

IV edycja konferencji Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? – w nawiązaniu do zeszłorocznych spotkań akademików z nauczycielami filozofii i etyki – jest kontynuacją wspólnej refleksji i dyskusji na temat edukacji filozoficznej i etycznej. W tym roku będziemy się odnosić do tematu Edukacja filozoficznapomiędzy poszukiwaniem sensu życia a nauką krytycznego myślenia, zastanawiając się nad celami oraz metodami kształcenia filozoficznego. Filozoficzne dociekania zdają być nastawione na realizację przynajmniej dwóch celów. Pierwszym z nich jest mądrość, którą – upraszczając nieco – można określić mianem wiedzy czy rozumienia rzeczy z możliwie jak najszerszej perspektywy. Choć taki cel można rozumieć jako poznanie wszystkiego, co istnieje i może istnieć, to mądrość dotyczy przede wszystkim poznania tego, co dla człowieka jest najważniejsze – sensu życia, wiążąc się z poszukiwaniem odpowiedzi na zasadnicze pytania: Po co przyszliśmy na ten świat i dokąd zmierzamy? Czy, a jeśli tak, to co w życiu jest naprawdę ważne? O co warto się troszczyć i zabiegać? Drugim celem filozoficznych dociekań jest wypracowanie stosownych narzędzi, które zasadniczo można sprowadzić do umiejętności krytycznego myślenia. Stąd nauczanie filozofii oznacza wciąganie jej adeptów w poszukiwania, których azymut wyznacza z jednej strony dążenie do uchwycenia sensu życia, z drugiej dążenie do zebrania koniecznych narzędzi do realizacji celu pierwszego.

Gośćmi specjalnymi konferencji, którzy wygłoszą wykłady plenarne, będą: prof. dr hab. Stanisław Judycki (Uniwersytetu Gdański), zajmujący się epistemologią, metafizyką, historią filozofii współczesnej, filozofią religii (teologią filozoficzną) oraz dr hab. Rafał Urbaniak, prof. UG, zajmujący się logiką, filozofii matematyki oraz zastosowaniem metod probabilistycznych w kryminologii, kryminalistyce i prawie.

Podczas konferencji odbędą się warsztaty. Pierwszy z nich – Filozofia w czasach popkultury – poprowadzi dr Marcin Będkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Celem warsztatu będzie zapoznanie uczestników z różnymi możliwościami (formami, funkcjami, celami) wykorzystania tekstów popkultury w edukacji filozofii, zwłaszcza szeroko pojętej logiki i krytycznego myślenia. Drugi warsztat, prowadzony przez Jarosława Marka Spychałę, będzie poświęcony zastosowaniu metody rozwijania kreatywności LEGO-LOGOS w edukacji filozoficznej i etycznej. J.M. Spychała jest autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu filozofii i historii religii, w tym wydanej książki Jaskinia – droga rebeliantów. W ramach konferencji odbędzie się również dyskusja panelowa na temat stanu nauczania filozofii i etyki w Polsce. Wprowadzenie do dyskusji przedstawi dr Marcin Trepczyński z Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się monitorowaniem sytuacji nauczania filozofii w szkołach średnich i matury z filozofii.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy nauczycieli akademickich oraz nauczycieli filozofii i etyki w szkołach (w charakterze czynnym oraz biernym). Zgłoszenia przyjmujemy do 16.02.2020 roku, opłata konferencyjna wynosi 250 zł (obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenie o udziale w konferencji oraz wyżywienie – przerwy kawowe i obiadowe). Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej wydarzenia.

Organizatorzy:

Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego
Magazyn „Filozofuj!”

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ABSTRAKTÓWZGŁOSZEŃ UDZIAŁU!


Termin nadsyłania abstraktów (300–500 słów): 16.02.2020

Opłata konferencyjna w wysokości 250 zł (obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenia o udziale w konferencji, przerwy kawowe i obiady w trakcie trwania konferencji)

Termin wpłaty:
przy udziale z wystąpieniem: 27.02.2020
bez wystąpienia 3.03.2020


: Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 4, 80–309 Gdańsk
6–7 marca 2020 roku
Strona internetowa konferencji
Program konferencji

 

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Życie jako takie nie ma sensu, vide JPSartre Absurdem jest zesmy się urodzili, absurdem że umrzemy/aktualne szczególnie po grzechu pierworodnym, por. ST/NT Biblia. Amen.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy