Aktualności akademickie

Konferencja Jednostka i wspólnota w myśli amerykańskiej dziś i w wieku dwudziestym – zaproszenie do nadsyłania abstraktów.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN zaprasza do nadsyłania propozycji wystąpień na tytułową konferencję. Abstrakty przyjmowane są do 30 stycznia 2022 roku.

Cele konferencji to między innymi:

  • przyjrzenie się dynamice sporu między ideałem samowystarczalnej jednostki a wizją tejże jako integralnej części wspólnoty demokratycznej w myśli amerykańskiej,
  • spojrzenie na wyżej opisany spór jako na dyskusję nad kształtem kultury,
  • pytanie na ile dwudziesty pierwszy wiek jest krytycznym momentem weryfikacji projektów pragmatyzmu i neopragmatyzmu,
  • stworzenie okazji do spotkania polskich badaczy myśli amerykańskiej.

Organizator: IFiS PAN

Język konfernecji: polski i angielski

Tryb: Online, przez platformę Zoom. Czas przewidziany na wystąpienie to 25 minut.

Zgłoszenia: Abstrakty długości do 500 słów prosimy nadsyłać do 30 stycznia 2022 roku, na adres e‑mailowy: katarzyna.kremplewska@gmail.com lub kkremplewska@ifispan.edu.pl

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy