Aktualności akademickie Konferencje

Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii”

Katedra Historii Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na Konferencję Naukową „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii” poświęconej wielości odmian metody fenomenologicznej oraz możliwości ich zastosowania na różnych polach badawczych. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 maja 2022 roku w Sali Konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego.

Ja” i Inny, świat natury i świat wartości, sacrum i Bóg to tylko niektóre z fenomenów, do opisu których dążyła zapoczątkowana przez Husserla i rozwijana oraz modyfikowana przez liczne grono fenomenologów metoda. Dążyła ona u swych początków do uchwycenia istoty tego, co się jawi, odrzucając wcześniejsze założenia, teorie i spekulacje.

Ale czy w dzisiejszym świecie zdominowanym przez scjentyzm zastosowanie bezzałożeniowej metody jest wciąż możliwe, a oczywistość zapewnia prawdziwość? Czy fenomenologia nie jest dzisiaj metodą, która ustępuje miejsca innym kierunkom filozoficznym, albo sama skrywa się pod zasłoną wywodzącej się z empiryzmu i pozytywizmu naukowości?

Szukać odpowiedzi na te pytania będziemy na płaszczyznach filozofii, teologii, psychologii, socjologii, medycyny, sztuki i literatury oraz nauk ścisłych. Zapraszamy do włączenia się w te poszukiwania studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Będziemy dyskutować nie tylko o pierwotnym rozumieniu fenomenologii jako metody i jej późniejszym rozwoju, ale również nad możliwościami jej zastosowania współcześnie.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłania konspektu referatu w języku polskim lub angielskim (max. 3000 znaków ze spacjami) do dnia 30 kwietnia 2022. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj .

W przypadku większej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Potwierdzenie przyjęcia referatu zostanie Państwu przekazane w ciągu kilku dni po ostatecznym terminie zgłoszeń. Wystąpienia na konferencji nie powinny przekraczać 20 minut.

Referaty w postaci artykułów naukowych zostaną opublikowane w recenzowanej monografii wydawnictwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie lub w numerze specjalnym czasopisma naukowego z listy MEiN.

Opłata konferencyjna wynosi 70 zł (obiad jednego dnia) lub 120 zł (obiad każdego dnia konferencji) i przeznaczona będzie również na pokrycie kosztów wydania publikacji. Informacje o terminie i sposobie płatności zostaną podane po przyjęciu referatu na konferencję.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły wydarzenia oraz innych zmian podyktowanych aktualnymi przepisami sanitarnymi. Pytania dotyczące konferencji proszę kierować na pocztę elektroniczną: konferencja.fenomenologiczna@gmail.com.

Biblioteka Główna UPJPII, ul. M. Bobrzyńskiego 10, 30–348 Kraków
19 maja – 20 maja
Link do strony wydarzenia

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy