Konkursy Ogłoszenia

Międzynarodowy konkurs i numer specjalny czasopisma Diametros

6000 zł otrzyma autor najlepszego zgłoszenia w otwartym naborze tekstów do międzynarodowego numeru specjalnego czasopisma „Diametros”, który będzie zatytułowany Ethics and Uncertainty. Termin nadsyłania prac w języku angielskim to 15 grudnia 2016 r. Nagroda wysoka, a czasopismo – jedno z najlepszych na polskim rynku. Chętnie wspieramy takie inicjatywy.

Celem międzynarodowego konkursu oraz numeru specjalnego jest zachęcenie filozofów do badań nad filozoficznymi problemami związanymi z podejmowaniem etycznych decyzji w różnego rodzaju sytuacjach niepewności lub ryzyka. Obecnie rozważania z zakresu etyki prowadzone są często bez uwzględnienia ograniczeń poznawczych charakterystycznych dla realnych sytuacji wyboru. Sven Ove Hansson (2003) stwierdził kilka lat temu, że „etyka wciąż funkcjonuje w świecie newtonowskim”. Zaś w nowowydanym Oxford Handbook of Philosophy and Probability możemy przeczytać, że „główny nurt filozofii moralności nie zajmuje się prawdopodobieństwem” (McCarthy 2016). Jest to zaskakujące, ponieważ większość decyzji – czy to indywidualnych, czy publicznych – podejmowana jest w sytuacjach niepewności, ryzyka, niewiedzy czy nieokreśloności, wynikających z nieznajomości np.: istotnych faktów lub konsekwencji danej decyzji; tożsamości ludzi, których dotyczyć może dana decyzja; preferencji lub decyzji innych osób; ontologicznego lub moralnego statusu jakichś bytów; właściwych doktryn normatywnych. Czekamy przede wszystkim na prace z zakresu metaetyki, etyki normatywnej, historii etyki, a także etyki praktycznej. Można również zgłaszać prace z innych dziedzin (np. prawo, psychologia, ekonomia), pod warunkiem, że dotyczą istotnych z punktu widzenia etyki kwestii. Tematy mogą (ale nie muszą) dotyczyć na przykład następujących problemów:

  • możliwości i ograniczenia wykorzystania intelektualnych narzędzi teorii decyzji w etyce;
  • psychologia podejmowania decyzji w sytuacjach niepewności lub ryzyka a etyka;
  • obiektywne, subiektywne, epistemiczne rozumienia etycznej powinności;
  • niepewność lub ryzyko a teorie normatywne z zakresu etyki ogólnej (utylitaryzm, deontologia, kontraktualizm, teorie uprawnień) lub z zakresu etyki dystrybucji (egalitaryzm, priorytaryzm itp.);
  • kryteria podejmowania decyzji w sytuacjach niepewności normatywnej lub moralnej;
  • niepewności w argumentacji dotyczącej wybranych kwestii z zakresu etyki praktycznej (np. szeroko rozumiana bioetyka, etyka badań naukowych, etyka środowiskowa, etyka wojny, etyka technologii).

Termin zgłaszania tekstów: 15 grudnia 2016. Tekst musi być napisany w języku angielskim.

Przewidywana data publikacji numeru to wrzesień 2017 r. Redaktorem gościnnym numeru jest dr Tomasz Żuradzki. Zgłaszane teksty powinny zostać przesłane przez platformę internetową czasopisma „Diametros” i przejdą standardową procedurę recenzyjną.

Pełną treść ogłoszenia w języku angielskim oraz szczegółowe warunki konkursu można znaleźć na stronach internetowych „Diametros”, „Filozofia w praktyce”, a także na Facebooku. Wszystkie pytania dotyczące międzynarodowego konkursu oraz numeru specjalnego prosimy kierować na adres: ethicsanduncertainty@gmail.com.

Czasopismo „Diametros”, wydawane przez Instytutu Filozofii UJ,  jest indeksowane m.in. przez bazy Web of Science oraz Scopus.

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy