Konkursy

Konkurs na najdziwniejszą nazwę filozoficzną

Właśnie wszedł do sprzedaży nowy numer „Filozofuj!”: Filozofia języka. Z tej okazji mamy dla Was konkurs. Napiszcie, jaka jest – według Was – najdziwniejsza nazwa (pojęcie) ze słownika filozoficznego. Jeśli też podzielicie się z nami wspomnieniem z nią związanym, będziemy to dodatkowo premiować.

Zapisz się do naszego newslettera

Do wygra­nia jest 5 egzem­plarzy drukowanych tego numeru. Wystar­czy do 10 październi­ka wysłać do nas odpowiedź lub dodać ją w komen­tarzu pod postem konkur­sowym. Szczegóły w reg­u­laminie. Zaprasza­my do udzi­ału.

Regulamin konkursu:

Konkurs orga­ni­zowany jest przez mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.
Każdy może wziąć udzi­ał w konkur­sie.
Zadanie konkur­sowe: Wskaż najdzi­wniejsze Twoim zdaniem poję­cie filo­zoficzne i dodaj do tego wspom­nie­nie z nim związane.
Ter­min nadsyła­nia odpowiedzi: 10 październi­ka 2018
Sposób udziela­nia odpowiedzi: Odpowiedź na pytanie konkur­sowe należy wpisać w komen­tarzach do ogłasza­jącego konkurs pos­tu na Face­booku lub wysłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.
Sposób wyłonienia zwycięz­cy: Pięć naj­ciekawszych propozy­cji wyłoni jury redak­cyjne w składzie, Robert Kryńs­ki oraz Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka.
Ter­min rozstrzyg­nię­cia konkur­su: 15 październi­ka 2018
Nagrody: Najnowsze numery „Filo­zo­fuj!” (Filo­zofia języ­ka), który prześle­my do zwycięzców pocztą.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy