Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Konkurs na najlepszy projekt okładki!

Ogłaszamy konkurs na projekt okładki magazynu „Filozofuj!” numer 6(36), którego tematem przewodnim będą współczesne mity. To pierwszy raz, kiedy postanowiliśmy oddać w Wasze ręce ten (jakże ważny) element magazynu. Czy jest tu ktoś, kto chciałby, aby jego praca stała się oficjalną okładką ogólnopolskiego magazynu?

Wiemy, że są wśród Was plastycy, graficy, artyści i twórcy. Do zgłaszania swoich propozycji zachęcamy wszystkich: 

 • amatorów
 • profesjonalistów
 • studentów
 • absolwentów szkół plastycznych
 • i wszystkich miłośników sztuki! 

Po pierwsze, chcemy, abyście współtworzyli z nami 36. numer F! (który, co ważne, do sprzedaży trafi dopiero w listopadzie). Po drugie, stale szukamy źródeł wsparcia (nie tylko finansowego, ale i merytorycznego, artystycznego, organizacyjnego itd.) naszej inicjatywy. Jak pamiętacie, MKiDN przyznało nam tylko połowę wnioskowanych środków na wydawanie magazynu. Last but not least, dla niektórych z Was może być to cenna pozycja w portfolio. 

Czas nadsyłania prac konkursowych upływa 1 sierpnia o 23:59!

Nie chcemy sugerować ani podpowiadać jaką wizję na tę okładkę mamy my. Niech jedynym ograniczeniem będzie Wasza wyobraźnia… i kilka ważnych podpunktów Regulaminu, który przeczytacie poniżej 🙂

Regulamin: 

 1. Konkurs organizowany jest przez magazyn „Filozofuj!”. Udział w konkursie jest bezpłatny i dostępny dla każdego.
 2. Termin nadsyłania prac konkursowych: do 1.08.2020 r. do godz. 23:59.
 3. Sposób przesyłania prac konkursowych: prosimy o przesłanie prac konkursowych na adres mailowy: olga.tuznik@academicon.pl
 4. Projekty zgłoszone do konkursu realizowane muszą być w całości samodzielnie przez Projektanta i musi on mieć pełne prawa do dysponowania prawami autorskimi do projektu.
 5. Projekty zgłoszone do konkursu mogą zostać wykonane dowolną techniką i przesłane drogą elektroniczną. Muszą spełniać następujące warunki techniczne: wymiary okładki to 210 mm x 271 mm ( + spad po 3 mm z każdej strony). Rozdzielczość grafiki na okładkę to 300 dpi. Wszystkie dotychczasowe okładki magazynu można zobaczyć tutaj (warto wziąć pod uwagę na etapie projektowania pozycję winiety czasopisma). Wysłane pliki powinny zawierać w nazwie imię i nazwisko Autora.
 6. Sposób wyłonienia zwycięzcy: Redakcja wyłoni jedną zwycięską pracę, która będzie okładką numeru 6(36) magazynu „Filozofuj!”. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia konkursu bez wyłonienia zwycięzcy. 
 7. Termin i sposób rozstrzygnięcia konkursu: 5.08.2020 r. Zwycięzca zostanie ogłoszony na portalu filozofuj.eu oraz na profilach społecznościowych Organizatora. Ponadto zwycięzca otrzyma informację o wygranej na adres poczty elektronicznej, z której zostało nadesłane zgłoszenie. 
 8. Nagrody: Zwycięska praca zostanie opublikowana na okładce numeru 6(36) magazynu „Filozofuj!”, ponadto zwycięzca otrzymuje roczną prenumeratę magazynu „Filozofuj!”.
 9. Projekty nie mogą: 

a) nosić znamion plagiatu,

b) naruszać praw osób trzecich, co Projektant oświadcza składając Zgłoszenie,

c) być niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami społecznymi,

d) być wulgarne lub obraźliwe,

e) być rasistowskie lub dyskryminujące kogokolwiek, w jakikolwiek sposób,

f) być niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

g) być wcześniej publikowane lub zgłaszane do innych konkursów. 

Organizator ma prawo do wprowadzania zmian i korekt w zwycięskim projekcie, niezbędnych do dostosowania ich do warunków wynikających z przygotowania do druku. Wprowadzając zmiany, Organizator wysyła projekt do autoryzacji przed ostateczną publikacją numeru 6(36) magazynu „Filozofuj!”.

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować