Konkursy

Konkurs na temat sprawiedliwości

Jest już nowy numer „Filozofuj!”: Oblicza sprawiedliwości. Z tej okazji jest do wygrania 10 podwójnych egzemplarzy numeru drukowanego (nr 2. – o filozofii czasu oraz nr 3. – o sprawiedliwości). Wystarczy do 4 czerwca odpowiedzieć na dwa pytania. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do udziału.

Zapisz się do naszego newslettera

Reg­u­lamin konkur­su:

  1. Konkurs orga­ni­zowany jest przez mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.
  2. Każdy może wziąć udzi­ał w konkur­sie.
  3. Zadanie konkur­sowe. Napisz czym dla Ciebie jest spraw­iedli­wość oraz jakie są jej filo­zoficzne związ­ki z cza­sem?
  4. Ter­min nadsyła­nia odpowiedzi: 4 czer­w­ca 2018
  5. Sposób udziela­nia odpowiedzi: Odpowiedź na pytanie konkur­sowe należy wpisać w komen­tarzach do ogłasza­jącego konkurs pos­tu na Face­booku lub wysłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.
  6. Sposób wyłonienia zwycięz­cy: Dwie naj­ciekawsze wypowiedzi wyłoni jury redak­cyjne w składzie: Artur Szut­ta, Natasza Szut­ta, Robert Kryńs­ki, Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka.
  7. Ter­min rozstrzyg­nię­cia konkur­su: 6 czer­w­ca 2018
  8. Nagrody: Dwa najnowsze numery „Filo­zo­fuj!” (Filo­zofia cza­su, Oblicza spraw­iedli­wość), które prześle­my do zwycięzców pocztą.

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy