Konkursy

Konkurs na temat statusu moralnego zwierząt

Filozofuj i wygraj książkę! Ogłaszamy konkurs z nagrodami i zachęcamy do dyskusji filozoficznej. By wziąć udział w konkursie, należy do 19 lipca odpowiedzieć na 2 pytania. Szczegóły w regulaminie. Powodzenia!

Zapisz się do naszego newslettera

Oto reg­u­lamin konkur­su:

 1. Konkurs orga­ni­zowany jest przez cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!”.
 2. Każdy może wziąć udzi­ał w konkur­sie.
 3. Anki­eta konkur­sowa: Wyraź opinię na następu­jące pyta­nia:
  1. Czy powin­niśmy zakazać cyrków ze zwierzę­ta­mi?
  2. Czy jedze­nie mięsa jest złe moral­nie?
 4. Ter­min nadsyła­nia odpowiedzi: 19 lip­ca 2016.
 5. Sposób udziela­nia odpowiedzi: Odpowiedzi na pyta­nia konkur­sowe należy wpisać w komen­tarz do ogłasza­jącego konkurs pos­tu, który zostanie opub­likowany na naszym face­bookowym fanpage’u.  
 6. Zwycięskie odpowiedzi umieścimy w postaci osob­ne­go wpisu na naszej stron­ie inter­ne­towej.
 7. Sposób wyłonienia zwycięz­cy: dwie naj­ciekawsze wypowiedzi wyłoni jury redak­cyjne w składzie: Mal­wina Adaszek, Celi­na Gło­gows­ka, Artur Szut­ta, Natasza Szut­ta, Robert Kryńs­ki.
 8. Ter­min rozstrzyg­nię­cia konkur­su: 25 lip­ca 2016.
 9. Nagrody: 2 książ­ki Urszuli Zarosy, Sta­tus moral­ny zwierząt, PWN: Warsza­wa 2016.

 

logoF-150

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy