Audycje Filozofia przyrody Popularyzacja

Ks. Heller w Radiowej Dwójce: Bóg uprawia matematykę

W kręgu tematyki Boga i religii, ale obrazowo i anegdotycznie powiązanej z... geometrią, zachęcamy do wysłuchania lub obejrzenia programu na stronach Radiowej Dwójki z cyklu „Bez paniki, to tylko nauka”, w którym ks. prof. Michał Heller wygłosił wykład „Przestrzeń była Bogiem”.

Zapisz się do naszego newslettera

– Moż­na powiedzieć, że upraw­ia­jąc matem­atykę bard­zo nieu­dol­nie naśladu­je­my Boga w jego stwór­czych dzi­ała­ni­ach – mówił wybit­ny teolog i filo­zof. – Gdy tworzymy jak­iś mod­el kos­mo­log­iczny, gdy rozwiązu­je­my np. rów­nanie ogól­nej teorii względ­noś­ci, stwarza­my pewien świat tylko na papierze. Gdy Bóg tworzy taki mod­el, on po pros­tu jest – wyjaś­ni­ał.

Ks. prof. Heller w obra­zowym i naszpikowanym aneg­do­ta­mi wykładzie mówi m.in. o geometrii Euk­lidesa, geom­e­tryzu­ją­cym Bogu Pla­tona i abso­lut­nej przestrzeni New­tona jako organem Bożej wsze­chobec­noś­ci.

Pro­gram został wyemi­towany 14 listopa­da 2015. Prowadz­iła go Han­na Maria Giza.

Zachęcamy do wysłuchania audycji. Aby przejść do strony audycji, kliknij > tutaj.


Zob. też audy­cję z ks. prof. Hellerem o cza­sie.


Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy