Ogłoszenia

List Prezydenta RP do filozofów

„Filozofia zajmuje wśród nauk miejsce centralne” – napisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w liście skierowanym do organizatorów i uczestników 10. Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu, który odbył się w dniach 15–19 września 2015. List został odczytany podczas uroczystości otwarcia Zjazdu. Na prośbę Przewodniczącego Komitetu Nauk Filozoficznych PAN prof. Piotra Gutowskiego upowszechniamy treść listu Pana Prezydenta. Czynimy to z ogromną radością. Sytuacja, w której możemy promować filozofię słowami Głowy Państwa, jest bardzo wyjątkowa. Zresztą, sami przeczytajcie.

Oto prośba prof. Piotra Gutowskiego:

Koleżanki i Koledzy!

Minęło już półtora miesiąca od zakończenia ważnego dla naszego środowiska wydarzenia, jakim był jubileuszowy X Polski Zjazd Filozoficzny w Poznaniu. W mnogości mów, wykładów, imprez towarzyszących i spotkań wielu z Was mógł umknąć piękny list, jaki na ręce organizatorów i uczestników Zjazdu przesłał Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dr Andrzej Duda.

Nabiera on szczególnego znaczenia w obecnej sytuacji zmiany władzy w naszym kraju, ponieważ zawiera mocne i jednoznaczne deklaracje Pana Prezydenta w sprawie roli humanistyki, a zwłaszcza filozofii, w polskiej nauce i w polskim życiu społecznym. List ten opublikowany zostanie w „Przeglądzie Filozoficznym” wraz z pierwszymi materiałami zjazdowymi, ale jego kopię załączam już teraz, z prośbą o zapoznanie się z nim i rozpropagowanie go – nie tylko wśród filozofów.

Prof. Piotr Gutowski

Przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

 

Oto list Prezydenta RP Andrzeja Dudy:

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 15 września 2015 roku

Organizatorzy i Uczestnicy
X Polskiego Zjazdu Filozoficznego
w Poznaniu

 

Magnificencjo Panie Rektorze!
Dostojny Senacie!
Szanowni Państwo!

Filozofia zajmuje wśród nauk miejsce centralne. Nawiązując do tych słów profesora Kazimierza Twardowskiego, wygłoszonych tu w Poznaniu, pragnę przekazać wyrazy uznania Rektorowi i Senatowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz uczestnikom jubileuszowego, X Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Dziękuję za zorganizowanie tego wielkiego przedsięwzięcia.

Przywołując postać Kazimierza Twardowskiego, jednego z inicjatorów pierwszego Zjazdu Filozoficznego we Lwowie, podkreślam dokonania wszystkich wybitnych filozofów polskich, twórców szkół i organizatorów życia akademickiego, którzy wykazali się niezłomnym dążeniem do prawdy, również w czasach trudnych. Doceniam zasługi tych, którzy swoimi postawami realizowali moralne zasady, będące przedmiotem ich badań. Dziękuję też tym, którzy kontynuują najlepsze tradycje polskiej filozofii i swoimi osiągnięciami umacniają jej pozycję w naukowym świecie.

To centralne miejsce filozofii pośród nauk widać w bogatym programie Zjazdu. Przekonują o tym liczne wystąpienia i dyskusje panelowe poświęcone najważniejszym zagadnieniom naszych czasów i najważniejszym sprawom organizującym nasze społeczne życie. Zbiegają się tu przecież bardzo różne drogi. Wielką wartością tej konferencji jest zarówno panorama zagadnień istotnych dla współczesnej filozofii polskiej, konfrontacja stanowisk, jak i integracja Państwa środowiska.

Wiem, z jakimi trudnościami borykają się polscy humaniści. Znam skutki reform szkolnictwa wyższego. Skoncentrowani na koniecznym rozwoju gospodarki, na technologicznej modernizacji i komunikacyjnej rewolucji nie możemy zaniechać humanistycznej refleksji. Nie możemy zaniedbać nauk o człowieku. Jestem przeciwny likwidacji kierunków humanistycznych, a wręcz należę do zwolenników umieszczania humanistycznych przedmiotów w programach szkól wyższych wszelkiego typu.

Dlatego zamierzam podkreślać znaczenie polskiej humanistyki i promować jej sukcesy. Popieram też wszelkie inicjatywy wzmacniające wydziały humanistyczne w mniejszych ośrodkach akademickich, które dla lokalnych społeczności stanowią centra życia kulturalnego i kształtowania elit. Popieram też postulat zwiększenia finansowania badań naukowych. Mam nadzieję, że solidarna postawa Państwa środowiska i szeroka debata będą wzmacniać prestiż filozofii w akademickim życiu kraju oraz w społecznym życiu Polski.

 

Szanowni Państwo!

Lata, które dzielą kolejne Zjazdy pozwalają Państwu nabrać dystansu do zdarzeń i wyrobić sobie pogląd na ich znaczenie dla nas wszystkich. Wykłady, debaty i odczyty każdego Zjazdu Filozoficznego stanowią punkty odniesienia ważne nie tylko dla filozofów. To Państwo zwracają uwagę na subtelne problemy norm, zasad i wartości. To Państwo dostrzegają – jak pisał Zbigniew Herbert – ostre krawędzie rzeczy. To Państwo formułują główne problemy etyczne, jakie rodzi rozwój technologii, zwłaszcza w medycynie. Problemy poszczególnych nauk uznane za ważne przedmioty filozoficznych dociekań naświetlone zostają jako znaczące dla całej ludzkości.

To wielkie zadanie i odpowiedzialność. Nie pretendując do ustanawiania nieomylnych drogowskazów, przedstawiają Państwo konsekwencje naszych moralnych i politycznych decyzji. To Państwo podejmują refleksję nad naszymi powinnościami. Lepiej wiedząc, kim jesteśmy, lepiej znając naturę zjawisk, które są naszym udziałem, oraz języka, którym się komunikujemy, mamy szansę lepiej działać dla publicznego pożytku.

Cieszy zainteresowanie filozofią młodych pokoleń, cieszy potrzeba krytycznego myślenia i odpowiedzialności za słowo. Uczestnikom Zjazdu życzę, by wspólna refleksja i dialog nad wybranymi przez Państwa zagadnieniami były źródłem satysfakcji dziś i impulsem na przyszłość. Wszystkim Filozofom polskim i dostojnym Gościom przekazuję wyrazy głębokiego szacunku.

 

Podpisano:
Andrzej Duda


Skan listu Prezydenta RP w formacie PDF:

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy