Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Lubisz myśleć? Zapraszamy do Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie!

Dlaczego warto wybrać filozofię na Ignatianum? Co oferujemy?

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2022 nr 3 (45), s. 54.


> artykuł sponsorowany

Bogata oferta dydaktyczna

Każdy zainteresowany kształtowaniem swojego myślenia znajdzie u nas przestrzeń do osobistego rozwoju intelektualnego. Proponujemy studia I i II stopnia, każde z dwiema ścieżkami oraz przedmiotami do wyboru i przedmiotami w języku angielskim, filo­zoficzną ścieżkę w Szkole Doktorskiej i studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu filozofii i etyki, a także przygotowanie nauczycielskie z etyki i filozofii. Seniorów zapraszamy na zajęcia w Uniwersytecie III Wieku. Nasza oferta dydaktyczna znajduje się tutaj: ignatianum.edu.pl/studia5. Wielu studentów wyjeżdża i przyjeżdża w ramach programu Erasmus+: www.ignatianum.edu.pl/erasmus-partners.

Wysoki poziom merytoryczny

Wybierając naszą ofertę dydaktyczną, na pewno będziesz miał(-ła) możliwość zapoznania się z filozofią na wysokim poziomie naukowym. Mamy świadomość, że bycie nauczycielem to służba innym – młodszym pokoleniom. Stąd w duchu sokratejskiego naprowadzania na wiedzę staramy się jak najlepiej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom studentów.

Kształcimy innych, ale także, nieustająco, samych siebie. Nasi wykładowcy regularnie uczestniczą w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, organizują konferencje (np. „Christian Philosophy and its Challenges”, 20–22 września 2022 r.), aplikują i zdobywają granty naukowe („Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku”, „Francisco Suarez «Dysputy metafizyczne. I‑XI»” (przekład), „Plotyn. Dzieła wszystkie” (przekład), „«Ruch myśli» L. Wittgen­steina jako zapis kształtowania osobowości”), publikują w czasopismach i wydawnictwach w Polsce i za granicą, współpracują naukowo z innymi uczelniami (Uniwersytetem w Zagrzebiu, IFiS PAN, KUL-em, UJ-otem, UW, , UKSW, UPJP2) oraz z instytucjami wspierającymi rozwój intelektualny: Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie, „Tygodnikiem Powszechnym”, Teatrem Ludowym w Krakowie, liceami w Krakowie, Nowym Sączu, Gdyni i wieloma innymi. Nie stoimy w miejscu!

Indywidualne podejście do studenta

Kameralność naszej Alma Mater jest ogromnym atutem, ponieważ umożliwia indywidualne podejście do każdego studenta. W naszym Instytucie nie będziesz numerkiem indeksu, ale żywym człowiekiem: jedynym i niepowtarzalnym.

Innowacyjne metody pracy ze studentem

Wykładowcy atrakcyjnie kształtują swoje zajęcia tak, aby skupiać uwagę studenta i poszerzać jego horyzonty. Priorytetowo traktujemy przekazywanie i rozwijanie umiejętności intelektualnych obok solidnej wiedzy. W modelu pracy ze studentem staramy się łączyć relację uczeń–mistrz (pedagogia ignacjańska i jezuicka) z rzetelnym badaniem problemów filozoficznych (metoda scholastyczna). Uniwersytet jest dla nas przestrzenią dyskusji intelektualnej toczonej w kulturalny sposób, na merytoryczne argumenty, w atmosferze szacunku dla poglądów odmiennych i otwartości na drugiego człowieka. Tworzymy przestrzeń do dialogu przez małe grupy oraz tutorial – formę pracy ze studentem nakierowaną na indywidualne zainteresowania i rozwój.

Różnorodność wydarzeń naukowych

Cały czas wzbogacamy i urozmaicamy nasze życie akademickie o kolejne przedsięwzięcia. Oprócz konferencji naukowych i sympozjów proponujemy także debaty filozoficzne wokół ważnych nowych publikacji oraz podejmujemy debaty na istotne zagadnienia kulturowo-społeczne (np. pandemia, aborcja, wojna). Z nami zobaczysz filozofię w wymiarze teoretycznym oraz w codzien
nej praktyce. Nasz kanał na YouTubie „Logi­ka codzienna” poddaje analizie codzienne sposoby myślenia, błędy i problemy. Funkcjonują u nas dwa studenckie koła naukowe: Viridis skupiające się na zagadnieniach ekologicznych oraz Eidos koncentrujące się na szeroko rozumianej tematyce antropologicznej. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii6.

Jeśli nie boisz się myśleć, szukasz wyzwań intelektualnych, cenisz dialog oraz szanujesz drugiego człowieka w odmienności jego poglądów, zależy Ci na atmosferze wzajemnej otwartości i zrozumieniu, krótko mówiąc – chcesz się rozwijać, to Instytut Filozofii AIK jest właśnie dla Ciebie!

Opracowanie: Magdalena Kozak


Dane teleadresowe

ul. Kopernika 26, 31–501 Kraków
12 39 99 523
filozofia@ignatianum.edu.pl

ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii6
fb.com/akademiaignatianum

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy