Fragment z klasyka

Lukrecjusz: Poświęcenie Ifigenii

Źró­dło: Lukre­cjusz, O natu­rze wszech­rze­czy, przeł. E. Szy­mań­ski, War­sza­wa: PWN 1957, w. 80–101


Gio­van­ni Bat­ti­sta Tie­po­lo, Ofia­ro­wa­nie Ifi­ge­nii, ok. 1747, Kun­sthal­le w Hamburgu

 

Lękam się, przy­ja­cie­lu, byś to czy­ta­jąc nie sądził,

Że czy­nisz źle, bez­boż­nie, i w krę­tych szla­kach błądzisz,

Zbrod­nię nie­omal speł­nia­jąc. Zapraw­dę powie­dzieć można,

Że zbrod­nie rodzi zbyt czę­sto wła­śnie reli­gia zdrożna.

Tak w Auli­dzie nad­mor­skiej ołtarz Trój­droż­nej Dziewicy

Krwią Ifi­ge­nii zblu­zga­li poboż­ni wojownicy,

I to nie krwią zbrod­niar­ki, a czy­stej kró­lew­skiej córy,

I to naj­pierw­si danaj­scy wodzo­wie, nie pod­łe ciury.

Gdy wstę­gą dzie­wi­cze jej splo­ty uję­li w rów­ną połowę,

Widzi, jak ojciec pochmur­ny ponu­ro zwie­sił głowę,

Widzi – kapła­ni przy niej w sza­tach skry­wa­ją noże

A lud doko­ła zebra­ny łez w oczach wstrzy­mać nie może.

Nie­ma z bez­sil­nej trwo­gi padła na zie­mię omdlała

I nic jej pomóc nie mogło, ni ojca wła­dza i chwała,

Ni to, że pier­wo­rod­na ojca przy­nio­sła mu miano.

Porwa­ły ją zbroj­ne ręce, poda­ły na ołtarz kapłanom –

Nie po to, by według zwy­cza­ju po ślu­bie goście pocześni

W dom ją pro­wa­dząc rado­sną śpie­wa­li wesel­ne pieśni,

Lecz żeby czy­sta, nie­win­na, w spo­sób naj­bar­dziej haniebny

Zgi­nę­ła z ręki rodzi­ca dla zabo­bo­nów wróżebnych,

By woj­sko mogło odpły­nąć i flo­ta żagle podnieść.

I takich, jak ta, nie­jed­ną zro­dzi­ła reli­gia zbrodnię.


Pobierz tekst w PDF.


Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy